De VELUX groep lanceert de 5de editie van zijn internationale wedstrijd voor architectuurstudenten, de VELUX International Award for students of architecture. In 2012 heeft België een opvallende rol gespeeld door niet minder dan twee vermeldingen te winnen in deze wedstrijd over het daglicht. Zullen de Belgische studenten dit jaar nog beter kunnen doen?

Om de 10de verjaardag te vieren, nodigt de International VELUX Award 2014 for Students of Architecture de gemeenschap van de architectuurstudenten uit om de rol van het licht in de architectuur, in de ruimste betekenis van dit woord, te verkennen, en om na te denken over het belang ervan. Dit is een bijzonder actueel onderwerp dat veel internationale belangstelling geniet. De vorige edities van deze wedstrijd kenden immers meer dan 3.000 deelnemers. Voor de editie van 2012 heeft de jury de winnaars geselecteerd uit niet minder dan 983 projecten uit 59 landen.

“Het aantal deelnemers geeft goed het ongelofelijke succes van deze Award weer. Dit evenement wordt immers beschouwd als een internationaal forum waar vragen worden gesteld en onderzoek wordt verricht in verband met nieuwe, innoverende methoden en belangrijke problemen. Licht is natuurlijk essentieel voor elk individu maar licht is ook tijdloos”, verduidelijkte Brigitte Shim, lid van de jury, toen de jury van de Award 2012 aan de Chinese studenten Bo Li en Ge Men van de ETHZ (Zwitserland) de eerste prijs toekende voor hun project “Resonance, memory”.

 

 


Het is toch wel een opmerkelijk feit dat ons land bij de laatste editie niet minder dan twee eerbare vermeldingen kreeg. Echt iets om fier op te zijn voor zo’n klein landje en een bewijs van de kwaliteit van onze architectuurstudenten. De twee teams kregen de steun van hun professor Jean-Luc Capron van de faculteit architectuur van de UCL. Naast een financiële beloning heeft hun deelname ook andere positieve zaken opgeleverd. Ze hebben kunnen deelnemen aan een internationaal architectuuratelier dat georganiseerd werd in Porto met alle winnaars, ze hebben Álvaro Siza en de andere leden van de jury ontmoet… en hun carrière heeft een stevige stimulans gekregen!

 

Foto links boven : Simon Verstraete, Laura Schmitt, Maïté Oldenhove & Manu Simon

Foto rechts boven : Michael Lequeu, Martin Vandevoorde & Florent Schoennagel

Foto links onder : Inzending van Simon, Laura, Maïté & Manu

Foto rechts onder : Inzending van Michael, Martin & Florent

 

Het halen van een dergelijke prijs opent inderdaad nieuwe perspectieven. Michael Lequeu, chef van een van de twee teams, zegt: “Ik heb op die manier de kans gekregen om een befaamde opleiding te volgen die me zal helpen bij mijn verdere evolutie.” Manu Simon, de andere teamleader, heeft snel een baan gevonden in een goed aangeschreven architectenbureau. De prestigieuze aard van de wedstrijd verleent volgens hem meer geloofwaardigheid tegenover klanten of toekomstige werkgevers. Beide hebben bovendien interessante mensen ontmoet dankzij deze wedstrijd en blijven trouwens in contact met de andere winnaars.

In 2012 hebben de 14 winnende teams en hun professoren een prijzenbedrag van 30.000 euro verdeeld. Sinds de oprichting ervan in 2004, waren er meer dan 10.000 inschrijvingen en meer dan 3.000 projecten voor de wedstrijd. Ongeveer 66 winnaars en eervolle vermeldingen werden beloond. Alle projecten bevinden zich op: http://iva.velux.com/about_the_award/previous_awards

 

De internationale Jury zal de honderden inzendingen evalueren

De juryleden voor de International VELUX Award zijn praktijkmensen en professoren uit de wereldarchitectuur. Diversiteit is het sleutelwoord voor deze jury met leden van verschillende leeftijden, genres, geografische origine en werkdomeinen. De jury telde tot nu toe befaamde architecten uit alle hoeken van de wereld: Glenn Murcutt (Australië), Hani Rashid (USA), Kengo Kuma (Japan), Nathalie de Vries (Nederland), Magda Mostafa (Egypte), Per Olaf Fjeld (Noorwegen) en Brigitte Shim (Canada), om maar enkele van de prestigieuze leden te vermelden van de jury’s van de vorige vijf edities.

De jury voor de Award 2014 wordt momenteel samengesteld, en telt nu al enkele internationale vertegenwoordigers die de fantastische diversiteit van de verwachte honderden deelnemingen zeker zullen waarderen. “We willen aan de studenten de volledige vrijheid laten om te experimenteren en om te werken rond de mogelijkheden van licht in de architectuur. Dit is trouwens een onderwerp dat steeds actueler wordt. Als we de duizenden deelnemingen onderzoeken die we ontvangen hebben voor de vorige vijf edities, stellen we vast dat het thema “Light of Tomorrow” de studenten bijzonder geïnspireerd heeft. Ze hebben zich vragen gesteld, hebben geëxperimenteerd en hebben alle vormen van het licht onderzocht. Als bedrijf dat licht levert, willen we absoluut deze stroom van inspiratie delen en een nauwe dialoog aangaan met de toekomstige generaties van architecten”, zegt Per Arnold Andersen, architect en leider van de VELUX Group Knowledge Centre for Daylight, Energy and Indoor Climate.

Om deel te nemen aan de Award, moeten de studenten ingeschreven zijn. Ze kunnen hiervoor terecht op de site iva.velux.com tussen 2 september 2013 en 3 maart 2014. De uiterste datum voor het indienen van projecten is vastgelegd op 2 mei 2014.

De beschrijving van de wedstrijd en gedetailleerde informatie over de inschrijving en de deelneming zijn beschikbaar op de site iva.velux.com. De Award wordt georganiseerd in samenwerking met de Internationale Unie van Architecten (UIA) en met de European Association for Architectural Education (EAAE).