Disclaimer

1 Over Bativox

Het Bativoxplatform is eigendom van
Bativox
Emiel Vlieberghlaan 5
3010 Kessel-Lo
België
Telefoon: 0479594457
Email: info@bativox.be
Ondernemingsnummer BE0839024264

Het Bativoxplatform bestaat uit de Bativox website (http://www.bativox.be/) en de daaraan geassocieerde elektronische communicatiestromen zoals de Bativoxnieuwsbrief, de Bativox Facebookpagina, het Bativox Twitterkanaal, de Bativox LinkedIn pagina.

Door de toegang tot en het gebruik van het Bativoxplatform verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

2 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van het Bativoxplatform, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bativox of rechthoudende derden. Het Bativoxplatform is beschermd als databank.

U mag naar de Bativox site linken op voorwaarde dat dit gebeurt op een niet-misleidende manier en voor niet-commerciële doeleinden en mits vermelding van een link naar onze homepagina http://www.bativox.be/.


3 Aansprakelijkheidsbeperkingen

De informatie op het Bativoxplatform is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van het Bativoxplatform wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bativox geeft geen garantie voor de juistheid, de volledigheid of de actualiteit van de inhoud van het Bativoxplatform. Aan de inhoud van het Bativoxplatform kunnen geen rechten worden ontleend.

De aansprakelijkheid van Bativox voor eventuele schade, die direct of indirect uit de inhoud of het gebruik van het Bativoxplatform ontstaat, is uitgesloten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via het Bativoxplatform ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@bativox.be.

De inhoud van het Bativoxplatform (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bativox geeft geen garanties voor de goede werking van het Bativoxplatform en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van het Bativoxplatform of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Bativoxplatform.

Het Bativoxplatform kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Bativox verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op hogervernoemde bepalingen. Elk geschil in verband met het Bativoxplatform wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Leuven.