Nieuwe ecoTEC plus gascondensatieketel

De nieuwe ecoTEC plus gascondensatieketel is een fundamentele update van de gelijknamige Vaillant topper en combineert op een unieke manier innovatie, eenvoud en efficiëntie. 

De hedendaagse consument verwacht bovendien steeds meer efficiënte, zuinige en milieuvriendelijke ver-warmingssystemen die de klimaatverandering het hoofd bieden. Vaillant benutte daarom zijn jarenlange ervaring, knowhow en innovatiedrang om een verwarmingsketel te ontwik-kelen die al die uitdagingen kan waarmaken. Met de nieuwe generatie ecoTEC plus ketels is dat opzet perfect geslaagd.

Installatie- en gebruiksvriendelijk

De plug & play aansluiting van de draadloze thermostaat en/of internet module via de CIM-connector onderaan de ketel garandeert een eenvoudige en snelle installatie en maakt het mogelijk om de ketel op afstand te bedienen en te monitoren via het myVAILLANT Pro Service platform en verder met Smart Home of domotica te integreren. Dankzij de consis-tente fitting- en afvoerplaatsing en de identieke wandafmetingen kan de vervanging van een oudere ecoTEC plus ketel naadloos gebeuren. De bestaande thermostaat kan behou-den blijven, zelfs wanneer de nieuwe ecoTEC plus in een hybride opstelling gebruikt wordt. 

Het grote, intuïtieve touchscreen display en de installatiewizard zorgen voor een moeitelo-ze inbedrijfstelling en een vlotte interactie bij bediening en onderhoud. Diagnose- en fout-codes, evenals de ketelstatus, komen in detail op het scherm voor een direct begrip. Bo-vendien zorgt de QR-code op het display voor directe toegang tot alle parameters van de ketelstatus via een smartphone.

Groene technologie

De ecoTEC plus is uitgerust met ioniDETECT-technologie, die de ketelinstellingen in real-time aanpast op basis van de gaskwaliteit, wat resulteert in een optimaal rendement, lager gasverbruik en een automatische aanpassing aan de verschillende gassoorten. Vaillant bouwt hiermee voort op meer dan een eeuw ervaring met gas en blijft investeren in deze energiebron om hem groener en milieuvriendelijker dan ooit te maken. Dankzij deze tech-nologie is de ketel voorbereid op gedeeltelijke waterstofinjectie (20%) of groen gas in de toekomst. De ketel zal zich dus automatisch aanpassen indien nodig. 

Hoog sanitair comfort 

De ecoTEC plus ketel heeft nieuwe functies om het comfort van de gebruiker te optimali-seren, zowel voor sanitair warm water als voor verwarming. Met zijn hoge productie van sanitair warm water en beschermingsfuncties garandeert de ketel een constant superieur comfort, zelfs bij storingen van buitenaf. De ‘soaping’ functie detecteert wanneer sanitair warm water wordt afgenomen en zorgt ervoor dat er voldoende warm water op de juiste temperatuur is voor de duur van de douche. De nieuwe circulatiepompbeheermodus (con-stant drukbeheer) vermindert eventueel hydraulisch geluid in het verwarmingssysteem, zonder de doorstroming naar de radiatoren te beïnvloeden.

Uitgebreide waarborg en service

Zoals altijd bij Vaillant, komt de ecoTEC plus met een garantie van 5 jaar en een uitgebrei-de service. Het is een product van de hoogste technologische kwaliteit, betrouwbaar en toekomstbestendig.

Wil je graag meer informatie omtrent de nieuwe ecoTEC plus gascondensatieketel? Vul het formulier in en Vaillant bezorgt je meer informatie.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email