De meest voorkomende fout bij een plat dak vernieuwen

c2cccc348dcddd4976da231fb5da4cf8 1200x0 c default

Renovatie en herbestemming van gebouwen zitten in de lift. Een belangrijk onderdeel van een renovatieproject is het dak. Als dat niet eerst grondig geïnspecteerd wordt, blijven eventuele problemen aanslepen, met soms ernstige gevolgen. En een gebrek aan inspectie en inzicht in de hele dakopbouw: laat dat nu net de meest voorkomende fout zijn bij de renovatie van daken.

First things first: grondig inspecteren

Voor je aan de plannen voor de renovatie begint, moet je heel goed weten welk vlees je in de kuip hebt. Laat je als aannemer of bouwheer indien nodig bijstaan door een studiebureau of andere deskundigen om de volgende elementen te laten nakijken:

  • de dakopbouw
  • de dakvloer
  • de helling
  • het dampscherm en de isolatie
  • de afdichting
  • de schutlaag
  • de dakdetails en hun afwerking

Als er zich problemen voordoen op het dak, kan een staalname uitsluitsel bieden over de ernst van de situatie en de oorzaak ervan. Zo’n staalname kan via een insnijding in de afdichting op verschillende plaatsen. Los eventuele problemen op voor je overgaat tot de renovatie om verdere schade te voorkomen.

Waarom een plat dak vernieuwen?

Er zijn verschillende redenen om een dak te renoveren – van normale slijtage van de materialen tot lekkages die een bedreiging vormen voor de dakstructuur en het isolatiemateriaal. Of misschien stuit je op een onaanvaardbare dakopbouw, zoals een koud dak.

In de meeste renovatieprojecten zal er ook extra isolatie in het dak geplaatst worden, om aan de steeds strengere energie-eisen te voldoen. Bespreek met de bouwheer de eventuele plaatsing van zonnepanelen, zodat je er rekening mee kan houden in de plannen.

Grijp een renovatieproject aan om alle (dringende) maatregelen te treffen om problemen te vermijden. Zorg bij te grote plasvorming op het platte dak bijvoorbeeld voor een correctie van de hellingsgraad. Bekijk ten slotte of er regenwaterrecuperatie mogelijk is.

Renovatie-oplossingen voor platte daken

Bij de renovatie van platte daken zijn er doorgaans twee opties: een warm dak toevoegen aan een warm dak, of gaan voor een duodak, waarbij je een omkeerdak plaatst op een warm dak.  In het eerste geval gaat de bestaande dakbedekking dan dienstdoen als het dampscherm waarop je het isolatiemateriaal plaatst. Bij een klassiek warm dak is onze PIR-isolatie populair. Bij een duodak wordt een nieuwe dakafdichting op de bestaande dakbedekking geplaatst, waarop je vervolgens het isolatiemateriaal plaatst. In een duodak kan je uitsluitend kiezen voor XPS-platen.

Soprema helpt u bij uw renovatieproject

Heb je nog vragen over welke materialen te gebruiken bij je renovatieproject of wil je graag een dakinspectie? Neem contact met ons op via het formulier. De SOPREMA experts helpen je graag verder.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email