Een kwalitatieve isolatie van bestaande en nieuwe gebouwen  staat niet meer ter discussie en wordt ook wettelijk verankerd. De huidige opties situeren zich op het domein van bijna energieneutrale tot volledig energieneutrale of passief gebouwen. Diverse materialen zijn hiertoe in ruime mate voorradig op de markt.

 

Als ODE – Organisatie Duurzame Energie willen we echter nog een stap verder kijken: kunnen we gebouwen ook omvormen van een consument tot producent van energie, zowel voor elektriciteit als warmte? Hoe kunnen we de energiefactuur omvormen van een kostenpost naar een opbrengst?

 

Dergelijke oplossingen vragen een zekere schaalgrootte en zijn daarom eerder aangewezen voor grotere utiliteiten, zoals een kantoorgebouw, een productiehal of een ziekenhuis. De opslag van eigen geproduceerde elektriciteit (b.v. via zonnepanelen of een windturbine) of warmte (b.v. met zonneboilers of warmtepompen) vraagt de nodige opslagruimte, aangepaste installaties en een goede vraagsturing. Door levering van de overtollige energie aan b.v. nabijgelegen gebouwen wordt de factuur niet alleen geneutraliseerd, maar ook in een opbrengst omgezet.

 

Dit kan ook als een dienst aangeboden worden aan de netbeheerders om het net bij een te groot aanbod of te grote vraag mee te stabiliseren. Ook dit kan omgezet worden in een economische bonus, die bovendien als een bijkomende maatschappelijke appreciatie kan gevaloriseerd worden.

 

Meer hierover door ODE tijdens de avondsessie van BUILTY op woensdag 8 oktober.