De STA (Structural Timber Association) publiceerde richtlijnen om brandvertragende maatregelen te nemen bij het gebruik van houten frames tijdens de bouw van grote gebouwen (vloeroppervlakte >600 m²), wanneer nog geen brandbestendige finish werd aangebracht.

 

Constructie in SterlingOSB FireSolutions, waarmee bij Norbord brandtesten worden uitgevoerd

 

Met de producten uit haar gamma is Norbord daar helemaal klaar voor!

 

Drie categorieën voor houtskeletten

Doelstelling van de STA-richtlijnen is om, in geval van brand tijdens het bouwproces, de potentiële stralingswarmte-emissies te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Op die manier moet worden voorkomen dat de brand overslaat naar aanpalende gebouwen.

 

Er zijn drie categorieën voor houtskeletten met toenemende brandvertragende eigenschappen en dus ook de vermindering van stralingswarmte. De architect selecteert met andere woorden hout binnen de juiste categorie in functie van specifieke werven.

 

Norbord beantwoordt met haar SterlingOSB Fire Solutions, bij gebruik in combinatie met Rockwool-isolatie, aan de respectieve vereisten:

  • SterlingOSB FS - 300™ : SterlingOSB/3 (9 mm) met aan beide zijden van het paneel een brandvertragende coating,
  • SterlingOSB FS - MgO™ : SterlingOSB/3 (9 mm) in verbinding met MgO-paneel (3 mm),
  • SterlingOSB FS - MgO 150™ : SterlingOSB/3 (9 mm) in verbinding met MgO-paneel (3 mm) aan één kant en een brandvertragende coating aan de andere zijde.

 

SterlingOSB Fire Solutions zijn niet alleen brandvertragend, ze zijn ook milieuvriendelijk omwille van het gebruikte materiaal, de productiewijze en het doordachte transport.