De steeds strenger wordende EPB-normen eisen dat sterk isolerende bouwmaterialen zoals cellenbeton of geperforeerde bakstenen worden gebruikt in nieuwe gebouwen en bij de renovatie van oudere gebouwen.

Probleemoplosser bij uitstek

De bijzondere geometrie van de Fisher SXRL plug – met wigvormig oppervlak en geoptimaliseerde spreidelementen verdeelt de bevestigingskrachten gelijkmatig over het gehele boorgat. SXRL is dan ook dé constructieplug bij uitstek voor sterk isolerende bouwmaterialen, zoals modern geperforeerde bakstenen en cellenbeton. Bij diepe montage verhinderen de extra lange vleugels dat het anker meedraait in het boorgat.

Ideaal voor bevestigingen in lichtere bouwmaterialen

De ondergronden waarop deze plug kan worden gebruikt zijn beton, geperforeerde baksteen, holle blokken lichtbeton, holle kalkzandsteen, volle kalkzandsteen, cellenbeton, volle blokken lichtbeton, volle baksteen en thermische isolatieblokken.

Er zijn drie verankeringsdieptes beschikbaar: 50, 70 en 90 mm.

SXRL plug is toepasbaar :

  • voor gevelconstructies: zowel in hout als in aluminium;
  • in de afbouw: bij onbekende ondergrond en hoge belastingen;
  • in houtconstructies: bij montage van balken met groete dwarsdoornsede.

Ideaal voor gevelconstructies

SXRL is speciaal ontworpen voor de afstandsmontage van houten bevestigingskaders waarop

gevelbekleding wordt bevestigd. De afstandsmontage laat toe het houten kader te plaatsen voor de buitenisolatie, met of zonder aanpassing voor een ventilatieruimte tussen het houten kader en de isolatie.

Met ventilatieruimte

Om de ventilatieruimte tussen de isolatie en het houten kader te realiseren, wordt er gebruik gemaakt van de constructieplug SXRL en een afstandshouder DAD welke de nodige weerstand biedt tegen de optredende druk van het houten kader op de isolatie. Dankzij de verschillende maten van de afstandshouders kunnen oneffenheden van het houten kader worden opgevangen.

Zonder ventilatieruimte

Indien geen ventilatieruimte vereist is, kan het gebruik van afstandshouders de horizontale steunlatten van het kader vervangen en kunnen de verticale steunlatten van de gevelbekleding via de afstandshouders tegen de isolatie worden bevestigd.

De hoge toelaatbare belasting van de SXRL constructiepluggen beperkt het aantal verankeringspunten, wat resulteert in minder benodigd materiaal en een snellere installatie.

Indeling bevestigingspunten

Het aantal en de indeling van de bevestigingen wordt bepaald door het gewicht van het gevelsysteem. Voorgeschreven waardes gelden voor gevelsystemen tot 75kg/ m2 in alle soorten metselwerk op voorwaarde dat het materiaal waarop bevestigd wordt in goede staat is en het anker correct wordt geïnstalleerd conform met de gebruikshandleiding.

Voor zware belastingen of niet standaard metselwerk dient u contact op te nemen met de technische dienst van fischer. Zij zullen u een advies op maat bezorgen. Ook voor de berekening van het aantal bevestigingspunten i.f.v. de ondergrond en de gevelbekleding raden wij aan om met ons contact op te nemen.

Wat maakt de SXRL constructieplug nu zo uniek?

  • Minder bevestigingspunten ten opzichte van een klassieke afstandmontage
  • Doorsteekinstallatie door de verschillende materialen tussen de bevestiging en de steunmuur
  • Mogelijkheid tot het gebruik van DAD afstandhouders met clips
  • Dikte van de niet dragende laag (isolatie + ventilatie + kader) tot 220mm (tot 230mm bij ∅ 14mm)
  • Constructieplug SXRL ook beschikbaar met roestvrije schroef
  • Verticale bevestigingslatten voor gevelbekleding rechtstreeks monteerbaar