Bij nieuwbouw is het makkelijk om de woning voor te bereiden op de “Bijna-energieneutraal Bouwen” maatregelen die van toepassing zijn vanaf 2021. Maar wat als u renoveert of “BENOveert”?

Duco heeft enkele doordachte oplossingen voor de renovatiemarkt ontwikkeld op basis van ventilatiesysteem C. Concreet gebeurt de toevoer van verse lucht via de zogenaamde ‘droge ruimtes’, zoals de woonkamer en slaapkamer. Via doorstroomopeningen, denk bijvoorbeeld aan een doorvoerrooster of een kier onder de deur, moet de lucht verder kunnen circuleren naar de vochtige ruimtes, zoals de keuken, badkamer en de toiletten. Daar wordt de vervuilde en/of vochtige lucht afgevoerd. Op die manier wordt een optimaal binnenklimaat gecreëerd. De stille, slimme en energiezuinige ventilatiesystemen van Duco verrassen zowel bouwheer, architect als installateur.

Duco Reno System : op maat voor renovatie

Het Duco Reno System is een Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem op basis van CO2- en/of vochtmetingen :

  • De CO2-metingen gebeuren in de woonkamer / open keuken.
  • De Vochtmetingen gebeuren in de badkamer.

De boxsensoren die deze metingen uitvoeren, kunnen snel en eenvoudig in de centrale afvoerventilator – DucoBox Silent – geklikt worden. Hierdoor is er geen extra bekabeling noodzakelijk in de verschillende ruimtes. De DucoBox Silent heeft bovendien een fluisterstil geluidsvermogen van 57,5 dB(A) bij aanzuig en 46,5 dB(A) bij afstraling (bij een debiet van 350 m³/h). Door de compactheid van het toestel is dit type afvoerventilator perfect achter een verlaagd plafond in te bouwen.

Slimme renovatieoplossingen die kapwerk vermijden, vullen de voordelen van het Duco Reno System aan:

  • Het gebruik van Schakelcontacten die achter bestaande dubbelpolige schakelaars kunnen geïntegreerd worden om aanwezigheid te detecteren in wasplaatsen of wc;
  • Het gebruik van een draadloze Bedieningsschakelaar waardoor de ventilatie individueel kan worden aangestuurd.

Duco Comfort (Plus) System : slimme en energiezuinige ventilatie

U wilt een natuurlijk ventilatiesysteem die een optimale energiebesparing oplevert voor de opdrachtgever? Het Duco Comfort (Plus) System werkt volledig automatisch en dit 24 uur per dag. De communicatie tussen de verschillende componenten gebeurt volledig draadloos volgens een eigen ontwikkeld communcatieprotocol. Dit automatisch ventilatiesysteem biedt twee mogelijkheden:

  • Duco Comfort System: De CO2 Ruimtesensor en de Vocht Ruimtesensor bevinden zich in de ruimte zelf zoals de woonkamer, slaapkamer(s) of badkamer. Deze sensoren meten automatisch het CO2-of vochtgehalte. Toch kan de gebruiker op elk moment de ventilatie in de gewenste stand aansturen.
  • Duco Comfort Plus System: bij dit systeem zorgt het gepatenteerde regelkleppensysteem in de afvoerbox voor de intelligente werking. Elke aansluiting kan voorzien worden van een regelklep (CO2 of Vocht Regelklep) voor meting in de luchtstroom. Ook hier geldt dat de gebruiker de ventilatie steeds kan overrulen.

Het grote voordeel van alle ventilatiesystemen van Duco is de modulaire opbouw van de componenten. De opdrachtgever en de architect kunnen zo zelf beslissen hoe het ventilatiesysteem moet worden opgebouwd.

Primeur tijdens Batibouw 2017

Tijdens Batibouw stelt Duco zijn “Duco Ventilation App” voor. Dankzij deze gratis applicatie, die vanaf april beschikbaar is, krijgt de professional - en op korte termijn ook eindgebruikers - optimaal inzicht in de werking en de prestaties van het gekozen ventilatiesysteem.

Wilt u meer te weten komen over Duco’s renovatieoplossingen? Of bent u bezig met de uitwerking van een uitdagend project? Neem dan vrijblijvend contact op via het antwoordformulier. Onze experten helpen u graag verder.

Komt u overigens naar Batibouw? Breng ons dan zeker een bezoek in hal 12, stand 501.