Eerste twee pilootprojecten in houtstructuur door citydev.brussels

Belgrade1
Belgrade2
Merode

citydev.brussels gunt de promotieopdracht Belgrad aan promotor CIRIL, en de projectontwerpersopdracht Mérode aan de architecten Vincent Pierret / a practice. Bijzonder aan beide projecten is hun CLT-structuur (cross-laminated timber of kruislaaghout). Daarmee dragen ze concreet bij aan de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Pilootproject Belgrad in Sint-Gillis

Belgrad is het resultaat van een opdracht van gedelegeerd bouwheerschap die de gemeente Sint-Gillis aan citydev.brussels toevertrouwde. citydev.brussels bouwt een voormalige opslagruimte om tot 20 geconventioneerde koopwoningen en een kringloopwinkel van 1.500 m² in de Belgradostraat. Wie meubels of decospullen kwijt wil, zal daar terechtkunnen. De kringwinkel zal die namelijk inzamelen, sorteren en herstellen en daarna verkopen. De aankoop van de site werd meegefinancierd door het stadsvernieuwingscontract 4.

Pilootproject Mérode in Sint-Gillis

Project Mérode in de de Mérodestraat in Sint-Gillis omvat 6 geconventioneerde koopwoningen en een Nederlandstalige gemeentecrèche van 480 m² voor 24 kinderen. Deze crèche wordt meegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2021-2027). Tot slot komt er ook een didactische tuin van 200 m².

Vernieuwde aanpak om milieu-uitdagingen aan te gaan

Om het hoofd te bieden aan de huidige sociale en milieu-uitdagingen, verbond citydev.brussels zich er in haar beheersovereenkomst voor 2021-2025 toe om een vernieuwende aanpak uit te werken qua technologieën, bouwmethoden en materialen en zo de koolstofvoetafdruk van haar projecten te verkleinen. Door te kiezen voor een houten CLT-structuur, pakken we die uitdagingen aan.

Hout heeft een uitstekend warmte-isolerend vermogen. Handig als je mikt op nulenergiegebouwen: dat betekent dat de totale hoeveelheid verbruikte energie, berekend op jaarbasis, ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die ter plaatse wordt opgewekt. En dat zal voor beide projecten het geval zijn, dankzij onder andere zonnepanelen.

Die bouwmethode past ook perfect in de concepten circulaire economie en upcycling, waar citydev.brussels in haar bestekken veel aandacht aan besteedt. Houten constructies zijn vaak omkeerbaar, waardoor je hele componenten opnieuw kan gebruiken in nieuwe projecten.

Tot slot nog een voordeel van CLT-bouw: je kunt de constructies elders prefabriceren. Dat betekent dus minder lang monteren ter plaatse en zo weinig mogelijk geluidsoverlast, verkeer en afval.

 “Dit toont nogmaals aan hoe voorbeeldig openbare projecten zijn. Beide projecten in de Zuidwijk verdienen kwalitatieve en ambitieuze overheidsinvesteringen op maat van de wijk en met respect voor de inwoners.” 

Rudi Vervoort, Brussels minister-president belast met Territoriale Ontwikkeling

"We werken graag samen met citydev.brussels aan stadsvernieuwingsprogramma’s. Zo kunnen we meer voorzieningen en woningen bouwen. Deze projecten tonen ook aan dat de overheid een stuwende rol kan hebben qua milieu-innovatie en duurzaamheid. En daar winnen de wijken en hun inwoners bij.” 

Willem Stevens, schepen van Stadsvernieuwing van Sint-Gillis

"Met deze twee innovatieve projecten tonen we opnieuw aan dat we ons concreet inspannen voor een duurzame stadsontwikkeling die in lijn is met onze doelstellingen rond functionele en sociale mix én met de doelstellingen van de Europese Green Deal voor een groenere, veerkrachtigere stad. Houtbouw is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. We willen dat deze twee pilootprojecten dienen als springplank naar nog grotere bouwprojecten." 

Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....