Aantal hypothecaire kredietaanvragen op laagste punt in 10 jaar

hypothecaire kredieten trimester3 2023

In het derde trimester van 2023 werden er ongeveer 43.500 hypothecaire kredietovereenkomsten (exclusief herfinancieringen) afgesloten en dat voor een totaalbedrag van ongeveer 7,2 miljard EUR. Dit betekent een daling van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met bijna 29% ten opzichte van het derde trimester van 2022. Ook in bedrag werd er ongeveer 31% minder krediet verstrekt. Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, daalde het aantal kredietaanvragen in het derde trimester van 2023 met ongeveer 15,5% ten opzichte van het derde trimester van 2022. Ook in bedrag was er een daling met ongeveer 14,5%. Dat blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

De kredietvraag bleef ook in het derde trimester van 2023 erg laag ten opzichte van 2022, net als reeds het geval was in de twee vorige trimesters. Daardoor blijft ook de kredietverlening substantieel lager dan vorig jaar.

De rentevoeten voor hypothecaire kredieten kenden in het voorbije trimester verder een stijgende trend. Volgens cijfers gepubliceerd door de Nationale Bank van België bedroegen deze in augustus tussen gemiddeld 5,26% (voor kredieten met een initiële periode van rentevastheid tot 1 jaar) en gemiddeld 3,40% (voor kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan 10 jaar).

Hierna volgen de belangrijkste vaststellingen voor het derde trimester van 2023 in vergelijking met het derde trimester van 2022:

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het derde trimester van 2023 gedaald met ongeveer 15,5% ten opzichte van het derde trimester van 2022. Het bedrag van de kredietaanvragen daalde eveneens met ongeveer 14,5% ten opzichte van 2022. Er werden voor iets meer dan 63.500 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van iets meer dan 11,5 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in het derde trimester van 2023 in aantal gedaald met bijna 29% ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar. Het overeenstemmende bedrag daalde eveneens met ongeveer 31% ten opzichte van 2022. Er werden in totaal ongeveer 43.500 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van iets meer dan 7,2 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Het aantal kredieten voor andere doeleinden3 (-1.149, hetzij -37,7%) kende samen met het aantal kredieten voor de bouw van een woning (-4.786, hetzij -53,1%) de sterkste daling ten opzichte van het derde trimester van 2022. Ook het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-3.277, hetzij - 29,1%) en het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (-8.062, hetzij -23,2%) kenden een sterke daling. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (-311, hetzij -10,5%) daalde eveneens substantieel.
  • Het aantal externe herfinancieringen (-3.140, hetzij -67%) kende net als vorig trimester een spectaculaire daling in het derde trimester van 2023, wat niet verwonderlijk is in een stijgend renteklimaat. Er werden in het derde trimester van 2023 bijgevolg nog slechts ongeveer 1.500 externe herfinancieringen verstrekt voor ongeveer 200 miljoen EUR.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning stabiliseerde in het derde trimester van 2023 rond ongeveer 192.000 EUR. Ook het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet bleef in het derde trimester van 2023 stabiel rond 211.000 EUR. Het gemiddelde bedrag van de kredieten voor aankoop + verbouwing daalde daarentegen verder naar iets meer dan 188.000 EUR.
  • In het derde trimester van 2023 koos opnieuw een overgrote meerderheid van de kredietnemers (97%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. In nog slechts 0,2% van de gevallen werd geopteerd voor een krediet met een jaarlijks veranderlijke rentevoet.
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....