Bijkomende maatregelen om kwaliteit EPC te waarborgen

epc fraude

Onlangs stelde het VRT-programma Factcheckers wanpraktijken aan de kaak bij het opstellen van energieprestatiecertificaten (EPC). Voor één bepaalde woning werden EPC's met een label B, dan weer C en D uitgereikt. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stelt in een persbericht verbijsterd te zijn.

"De praktijken die we te zien kregen, kunnen écht niet. Dit signaal moeten we als Vlaamse overheid nogmaals geven. Het EPC is een belangrijk instrument en iedereen die een EPC laat opmaken moet erop kunnen vertrouwen dat dit volgens de regels werd opgemaakt"

Lotte Ringoot, woordvoerder van het VEKA.

Het VEKA benadrukt dat het gros van de energiedeskundigen wél zeer integer werk aflevert.

Aanscherping regelgeving moet kwaliteit waarborgen

Om de kwaliteit van het EPC te blijven waarborgen en te verbeteren, zullen de volgende maanden bijkomende maatregelen ingevoerd worden. Zo komen er strengere eisen voor wie het beroep van energiedeskundige wil uitoefenen. Een belangrijke aanpassing is het vermijden van belangenvermenging. Een EPC moet zo objectief mogelijk opgemaakt worden. Een energiedeskundige kan niet bijvoorbeeld tegelijkertijd een aannemer of een makelaar zijn. De regelgeving neemt uitdrukkelijk de onafhankelijkheidsvereiste op voor energiedeskundigen.

Er moet ook altijd een erkende energiedeskundige ter plaatse gaan om zelf alle opmetingen en inspecties te doen. Ondernemingen kunnen hiervoor niet langer administratieve medewerkers inschakelen. Ook zullen erkende energiedeskundigen na verloop van tijd opnieuw hun kennis moeten opfrissen. Om hun erkenning te kunnen behouden, moeten ze opnieuw slagen voor het centraal examen. Daarnaast worden de examens voor energiedeskundigen binnenkort terug rechtstreeks door de Vlaamse overheid georganiseerd, in plaats van door externe exameninstellingen. Verder zal voor startende energiedeskundigen de opleidingsduur verdubbeld worden en zal daarin ook een verplicht praktijkgedeelte geïntegreerd worden.

Verhoogde controles

Daarnaast wordt de kwaliteit van de EPC’s al enkele jaren systematisch gecontroleerd op basis van steekproeven en klachten. Om het toezicht te verhogen wordt het aantal controleurs dit jaar verdubbeld ten opzichte van 2022. Drempels om een klacht over het EPC in te dienen werden verlaagd. Het indienen van een klacht kan sinds enkele maanden heel eenvoudig via het online klachtenformulier. Ook werd eerder dit jaar de minimumboete voor energiedeskundigen die fouten maken, verdubbeld naar 500 euro en die boete kan oplopen tot 5000 euro per dossier. Als blijkt dat een energiedeskundige herhaaldelijk fouten maakt, bewust foute gegevens invoert of fraudeert, of niet meer aan de voorwaarden voldoet, kan hij onder verhoogd toezicht komen, tijdelijk geschorst worden of een definitief beroepsverbod krijgen.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....