JustBan gaat de strijd aan tegen malafide ondernemers

just ban malafide bouw ondernemers

Nog al te vaak slagen bedrieglijke ondernemers erin om -ondanks een opgelegd bestuursverbod- toch opnieuw slachtoffers te maken. Zo zijn er bouwaannemers die keer op keer failliet gaan, maar toch nieuwe bedrijven blijven opstarten en mensen blijven oplichten. Ze vragen dan meestal grote voorschotten om vervolgens met de noorderzon te verdwijnen.

Sinds 20 oktober 2023 kan iedereen het Centraal Register van Bestuursverboden (JustBan) raadplegen via Just-on-web. Zo ga je makkelijk na of jouw bouwondernemer een bestuursverbod opgelegd kreeg. Deze "zwarte lijst" bevat namelijk alle ondernemers die gedurende drie tot tien jaar geen bestuursfuncties meer mogen uitoefenen in een onderneming. Hieronder vallen functies zoals bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, lid van een directieraad en vereffenaar.

Bij een opzoeking vind je de begin- en einddatum van het verbod, de familie- en voornaam van de betrokkene of – indien het om een onderneming gaat – de bedrijfsnaam, het ondernemingsnummer en de rechtsvorm. Een bestuursverbod wordt niet langer opgenomen in het register eens het verstreken is of ongedaan wordt gemaakt door de rechter.

In een eerste fase worden enkel de actieve Belgische strafrechtelijke bestuursverboden gepubliceerd op Just-on-web. Dit zijn bestuursverboden die een strafrechter oplegt in een strafzaak, bijvoorbeeld wegens oplichting, valsheid in geschrifte of verduistering. Zo’n bestuursverbod is een bijkomende straf bovenop een gevangenisstraf en/of boete.

In een tweede fase (in 2024) worden ook de burgerlijke bestuursverboden toegevoegd aan het Centraal Register. Deze bestuursverboden worden opgelegd door een ondernemingsrechter wanneer een privépersoon of ondernemer zich schuldig maakte aan faillissementsfraude of wanbeheer in de aanloop naar een faillissement.

Niet alleen nuttig voor particulieren

Dankzij JustBan kunnen ook overheden, de politie, de griffies van de ondernemingsrechtbanken en andere relevante diensten in een mum van tijd een bestuursverbod opzoeken en vervolgens nakijken of de betrokkene zich aan het verbod houdt. Notarissen en griffiers van ondernemingsrechtbanken zijn in de toekomst zelfs verplicht om het Centraal Register te raadplegen bij elke cliënt die een nieuwe zaak wil starten of een bestuursfunctie wil bekleden.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....