Tijdelijk verlaagd btw-tarief voor warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers voor recente woningen

btw verlaging warmtepompen

Om gezinnen een financieel duwtje in de rug te geven bij het energiezuinig maken van hun woning, besliste de federale regering onlangs om tijdelijk een btw verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers toe te passen van 21% naar 6%.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die loopt vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 en is van toepassing op woning jonger dan 10 jaar. Woningen ouder dan 10 jaar kunnen immers al genieten van een verlaagd btw-tarief. Wat nieuw is met deze maatregel is dat dus ook woningen jonger dan 10 jaar met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief op warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers.

Enkel voor levering én installatie

Europa staat enkel een verlaagd btw-tarief toe voor levering én installatie. Bij de aankoop van een nieuwe woning of een woning op plan zal je de inbegrepen warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen dus toch aan 21% moeten betalen.

Vijf voorwaarden om recht te hebben op verlaagd btw-tarief

Om te kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief op zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen moet voldaan zijn aan 5 voowaarden:

 1. de werken worden uitgevoerd en gefactureerd aan een eindverbruiker, bijvoorbeeld een eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van het gebouw. Enkele voorbeelden van eindverbruikers:
  • privéwoningen van particulieren;
  • jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dagen nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;
  • opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid, het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten plaatsheeft;
  • verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend;
  • psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten en die door de bevoegde overheid erkend zijn.
 2. de werken moeten betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt.
 3. Het moet gaan om woningen jonger dan 10 jaar; merk dus op dat nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak ook in aanmerking komen.
 4. Voor warmtepompen en zonneboilers moet voldaan zijn aan bepaalde referentienormen inzake uitstoot. Omdat meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben is nagenoeg altijd voldaan aan deze voorwaarde. Enkel voor bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bv bij zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, zal moeten worden nagegaan of die installaties de bestaande referentienormen behalen.
 5. Op de factuur van de werken moet de installateur een uitdrukkelijke vermelding opnemen die aangeeft waarom hij het tarief van 6% hanteert. Mocht het gaan om een foutieve toepassing van een verlaagd btw-tarief dan moet de klant binnen de maand de factuur betwisten en een factuur met het correcte btw-tarief aanvragen. Die regeling is gelijkaardig aan de vervanging van het btw-attest dat vroeger vereist was bij de renovatie van woningen ouder dan 10 jaar, door een vermelding op de factuur.
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....