Verbod op aardgasaansluiting voor nieuwbouw met jaar vervroegd

verbod op aardgas vanaf 2025

In de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement werd onlangs een voorstel van decreet aangenomen waarin Vlaanderen zijn afhankelijkheid van aardgas versneld terugschroeft. Op 15 juni stemt de plenaire vergadering over het voorstel.

Initieel was het de bedoeling dat omgevingsvergunningen voor residentiële gebouwen en niet-residentiële gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2026 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangaande nieuwbouw werd aangevraagd, niet meer aangesloten mochten worden op het aardgasdistributienet. Dat verbod zal nu vervroegd worden naar 1 januari 2025.

Om een lock-in voor gasaansluitingen te vermijden wordt eveneens afgestapt van de piste om vanaf 1 januari 2023 een hybride warmtepomp verplicht te maken voor nieuwbouwwoningen. In ruil wordt er gedacht aan de invoering van eisen voor lage temperatuuraangifte in de EPB regelgeving. Op die manier wordt een latere overstap naar warmtepompen mogelijk gemaakt.

Reeds ingevoerde maatregelen

Bemerk dat er intussen al heel wat maatregelen goedgekeurd werden om de energiesystemen van gebouwen koolstofarmer en duurzamer te maken.

Zo is er voor grote verkavelingen , grote groepswoningbouwprojecten of grote appartementsgebouwen al een verbod op aardgasaansluitingen in voege sinds 1 januari 2022.

In het kader van de ‘Mijn VerbouwPremie’ werd specifiek voor lucht-water- en hybridewarmtepompen die geplaatst worden in residentiële en andere gebouwen, een substantiële verhoging van het premiebedrag doorgevoerd om de vraag naar fossiele brandstoffen voor verwarming in Vlaamse gebouwen te verminderen.

Recent nog werd beslist dat de beperking van de aardgasaansluitingskosten bij nieuwbouw wordt afgeschaft met ingang van 1 juli 2022 (nu is die aansluitingskost nog beperkt tot 250 euro) en  er komt een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....