Vlaamse overheid zet in op vereenvoudiging vergunningsprocedures

eenvoudigere vergunningsprocedures

Recentelijk zette de Vlaamse overheid het licht op groen voor meerdere grote vereenvoudigingen van omgevingsprocedures. Daardoor zullen verschillende aparte procedures samengevoegd kunnen worden tot één, zal tijdverlies voorkomen worden door behandelingstermijnen in te korten en zullen belangrijke maatschappelijke investeringen in riolering, windenergie, bufferbekkens en fietspaden versnellen.

Het afgesloten politiek akkoord omvat vijf luiken:

  1. Het Omgevingsvergunningsdecreet wordt na evaluatie en benchmark met het buitenland bijgestuurd. De Vlaamse overheid hervormt alles tot één geïntegreerde, modulaire procedure waarbij de vele afzonderlijke procedures worden samengevoegd en binnen eenzelfde procedure aanpassingen of rechtzettingen doorgevoerd kunnen worden.  Dus ook iedereen die gaat bouwen zal in de toekomst genieten van een eenvoudigere vergunningsprocedure met de langverwachte mogelijkheid om plannen bij te sturen en zo tegemoet te komen aan opmerkingen of adviezen.
  2. Voor belangrijke maatschappelijk relevante projecten wordt de beslissingsbevoegdheid naar het Vlaams niveau getild wat voor een snelheidswinst moet zorgen. Op die manier zullen infrastructuurprojecten van algemeen belang (zoals rioleringen, fietspaden en wachtbekkens) en windturbineprojecten in de toekomst op Vlaams niveau beslist worden.
  3. Herbestemmingen en vergunningen zullen mogelijk worden via één geïntegreerde procedure via het Omgevingsbesluit in plaats van twee afzonderlijke, opeenvolgende procedures. Alle processtappen vallen samen: één MER-rapport, één infomoment, één openbaar onderzoek, één finale beslissing. 
  4. De milieueffectrapporten (MER) zullen vereenvoudigd en versterkt worden zodat de impact op ons leefmilieu en de gezondheid niet verzuipt in literatuurstudies en duizenden bladzijden overbodige informatie. De verplichting om een MER op te maken wordt volledig gealigneerd op de Europese richtlijnen.
  5. Rioleringsprojecten zullen versneld worden met minder procedurestappen tussen Aquafin en VMM. Gemeenten kunnen gebruik maken van het principe “verklaring van openbaar nut” zodat ze sneller kunnen overgaan tot de aanleg van leidingen in onbebouwde percelen.
­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....