Europa heeft zijn goedkeuring gegeven voor de verlenging van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw. De Europese Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) keurde op 7 december 2021 unaniem de hervorming van de Europese btw-regelgeving goed. De hervorming is erop gericht de lidstaten meer flexibiliteit te geven binnen de toepassing van hun btw-tarieven, zonder het belang van de eerlijke concurrentie binnen de Europese markt uit het oog te verliezen. Zo breidt Ecofin de lijst met mogelijke btw-verlagingen uit die een lidstaat mag doorvoeren.

“We staan voor een enorme uitdaging om zoveel mogelijk gebouwen duurzaam te maken. Het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw kan hierbij een belangrijke stimulans zijn en zal onze gezinnen ondersteunen wanneer zij hun woning willen verduurzamen. Ik zal dit dan ook spoedig bepleiten binnen de regering.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën

Van relance naar duurzaamheidsmaatregel

De btw-verlaging van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw werd ongeveer een jaar geleden als relancemaatregel ingevoerd met drie concrete doelstellingen:

  • de koopkracht van de gezinnen ondersteunen,
  • een boost geven aan het vervangen van verouderde en energieverslindende woningen,
  • de bouwsector ondersteunen in crisistijd.

De relancemaatregel was beperkt in tijd tot eind 2022, maar een verlenging drong zich op. De komende jaren wacht ons een belangrijke uitdaging om het verouderd woningpatrimonium versneld te verduurzamen. Een verlenging zou het voor gezinnen ook de komende jaren betaalbaarder maken om een verouderde woning af te breken en te vervangen door een nieuwe duurzame woning. Daarnaast zijn er heel wat bouwprojecten die nu of binnenkort worden opgestart en nog niet afgerond zullen zijn voor 31 december 2022. Zowel gezinnen als ontwikkelaars verdienen daarom snel duidelijkheid en rechtszekerheid.

Ook verlaagd btw-tarief voor (elektrische) fietsen

Ten slotte nam Ecofin ook het verlaagd btw-tarief voor (elektrische) fietsen op in de vernieuwde lijst. De btw-verlaging op de aankoop van een (elektrische) fiets werd in april van 2019 reeds unaniem aangenomen in de Kamercommissie Financiën. Het groen licht van Europa betekent dat dit Belgisch wetsvoorstel binnenkort ook in de praktijk kan worden omgezet.