Vanaf 2022 verdere beperking op maximaal leenbedrag

verplichte schatting woning hypothecaire lening

Vanaf 1 januari 2022 zullen Belgische banken zich aan een nieuwe richtlijn van de Europese Bankenautoriteit (EBA) moeten houden. Eén van de elementen uit die richtlijn is dat banken verplicht zullen worden om bij het toekennen van een woonlening, niet meer aan de kopers te lenen dan de waarde van de woning zoals vastgesteld door een erkende schatter. Wilt de koper toch hoger bieden dan zal hij dat extra bedrag uit eigen zak moeten betalen. De kost voor de schatting zal ten laste van de koper komen. Reken op een bedrag van rond de 300 euro.

Waken over de financiële gezondheid van banken

Het hoofddoel van de nieuwe maatregel is natuurlijk het beperken van de kredietrisico's die banken lopen. Stel je even voor dat iemand stevig boven de geschatte waarde van een woning biedt. Wat gebeurt er dan wanneer de bank toch een krediet verstrekt voor dat "overdreven" bedrag en achteraf de koper zijn lening niet terug kan betalen? De bank zal dan de woning verkopen maar verlies lijden omdat de woning niet zoveel waard blijkt te zijn als wat de koper er voor betaalde. Als er door een crisis heel wat kopers hun lening niet langer kunnen afbetalen, dan kan dat dus de bankensector op de rand van de afgrond brengen.

Impact op woningprijzen

Er wordt geopperd dat de nieuwe maatregel de stijging van de woningprijzen zal temperen. Verschillende experten betwijfelen dat en vermoeden dat vooral kapitaalkrachtige kopers of vastgoedinvesteerders het pleit zullen winnen zonder dat de stijging van de woningprijzen substantieel afgeremd zal worden.

Koop enkel onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening

Notarissen raden in ieder geval potentiële kopers aan om steeds een opschortende voorwaarde voor het bekomen van een woningkrediet op te nemen in hun overeenkomsten. Aangezien de regels voor kredietverlening die banken gaan toepassen vanaf 2022 strikter zullen zijn, is de kans immers groter dat je als koper toch geen lening bekomt voor je woning en/of onvoldoende financiële reserves hebt om je eigen bijdrage op te hoesten. Zonder zo'n opschortende voorwaarde ben je als koper meestal verplicht tot het betalen van een schadevergoeding van vaak 10% wanneer de verkoop niet doorgaat. Dat wil je als koper natuurlijk vermijden.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....