Verhoogde dak- en buitenmuurisolatiepremie bij asbestverwijdering

verhoogde isolatie premie asbest verwijdering

Onlangs kondigde de Vlaamse regering de verhoging aan van de premie voor buitenmuurisolatie en de premie voor hoogrendementsglas. In datzelfde voorontwerp werd ook voorzien in bijkomende maatregelen om Vlaanderen versneld asbestveilig te maken. Volgens de OVAM schuilt er in particuliere woningen nog zo’n 910,000 ton asbest in meer dan 3,500 verschillende toepassingsvormen. En dat zowel in de buitenmuren als in de daken. Het gaat om ruim 2.7 miljoen woningen.

De Vlaamse regering heeft daarom beslist om vanaf 2021 een forfaitaire verhoging van de premies voor dak- en zoldervloerisolatie en voor de isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde toe te kennen in die gevallen waarbij gelijktijdig asbesthoudende materialen uit die constructiedelen worden verwijderd.

Forfaitaire verhoging van 8 euro per m²

Die forfaitaire verhoging bedraagt 8 euro per m² bovenop de dakisolatiepremie en/of de buitenmuurisolatiepremie. De premie komt dus bovenop de dakisolatiepremie en/of de buitenmuurisolatiepremie voor woningen en woongebouwen:  

  • waarbij een asbestdak of een asbesthoudend onderdak wordt verwijderd voorafgaand aan het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie en
  • voor buitenmuren die na verwijdering van asbest worden geïsoleerd langs de buitenzijde.

De verwijdering van het asbest moet gelijktijdig met het plaatsen van de isolatie worden uitgevoerd. De eindfactuur van de eerst uitgevoerde investering moet dateren van ten vroegste 1 januari 2021. Om als gelijktijdig beschouwd te worden, mogen de data van de eindfacturen van enerzijds de asbestverwijdering en anderzijds het plaatsen van de isolatie ten hoogste twaalf maanden uit elkaar liggen.

De forfaitaire verhoging is beperkt tot de jaren 2021 en 2022. Voor die jaren werd een budget van 84 miljoen euro uitgetrokken voor deze forfaitaire verhoging.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....