De stad Gent broedt al sinds 2013 op een plan om het Citadelpark en de gebouwen (het ICC en de Floraliënhal) erin op te waarderen. Daarom lanceerde ze enige tijd terug een Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester. Recent werd uit de ingediende projecten een winnaar gekozen. Het gaat om het team 51N4E en NU architectuuratelier dat nu op basis van haar ingediende voorstel een masterplan zal opstellen. Als alles goed loopt, zal dat tegen april 2021 klaar zijn.

Het winnend ontwerp zal de connectie tussen het park en de gebouwen laten uitblinken en tegelijk de huidige voetafdruk van de gebouwen gevoelig verkleinen.

Het ICC, dat sinds de bouw in 1975 geen grote vernieuwingen kende, is dringend aan renovatie toe. Het wedstrijdvoorstel maakt van het ICC een alzijdig gebouw dat zich opent naar het park, naar de hal en naar de stad. De ingang van het ICC verschuift naar een plek die meer centraal en verbindend is. Een dubbele ingang die de westzijde, richting station, verbindt met de oostzijde, richting S.M.A.K. en MSK. Deze nieuwe ingang, nabij de Floraliënhal, brengt de onderdelen van de geclusterde gebouwen dichter bij elkaar.

De Floraliënhal wordt een overdekte stedelijke ruimte die niet alleen diagonaal doorwaadbaar is, maar die ook wisselend toegeëigend kan worden voor het ICC, het S.M.A.K., het Kuipke,…. Het is een diverse plek waaraan de congresfuncties spontaan hun beleving en identiteit ontlenen en waar het "ontmoeten in erfgoed" een natuurlijk onderdeel is.

Ter compensatie van de afbraak van de Azaleahal, wordt een extra zalenvolume bovenop het ICC toegevoegd, wat een compacte en performante werking mogelijk maakt. Deze ingreep gaat gepaard met een grondig herdenken van de exploitatie van het bestaande gebouw, om de inzetbaarheid voor een variërende grootte van congressen mogelijk te maken. De relatie met het park wordt versterkt en wordt deel van het interieur en de identiteit van het ICC, door ook binnen plaats te maken voor bomen, planten en bloemen.