Nu de 2de golf van de coronapandemie volop woedt, brengen we graag nog even de verschillende tips, toolboxfiches,… voor de bouwsector onder de aandacht:

Wie graag een breder inzicht krijgt in de te nemen maatregelen, kan de generieke gids om veilig aan het werk te gaan tijdens de coronacrisis raadplegen. De gids werd samengesteld door verschillende overheidsdiensten en per sector werd er vaak nog een bijkomende sectorgids opgesteld, zoals bijvoorbeeld voor de bouwsector, de sector voor het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden, de verhuissector,…