Vlaanderen wil kortere beroepsprocedures

inkorten beroepsprocedures omgevingsvergunning

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil de beroepsprocedures inzake omgevingsprocedures drastisch inkorten. Uit de praktijk blijkt dat het niet zozeer de omgevingsprocedures, versta het afleveren van de vergunningen door de overheid, zijn die voor vertragingen zorgen maar wel de ellenlange beroepsprocedures en de MER-procedure.

Om de procedures te stroomlijnen en te versnellen zal er op verschillende fronten gewerkt worden.

Inkorting doorlooptijd voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Eerst en vooral zal er gepoogd worden om de gemiddelde doorlooptijd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in te korten met 6 tot 9 maanden. Daardoor zou die doorlooptijd van gemiddeld 18 maanden nu naar 9 tot 12 maanden moeten dalen. Om die verkorting te realiseren zal er op 3 vlakken gewerkt worden: er komt een decreet dat de gemiddelde schorsingsperiode halveert van zes naar drie maanden, dat de rechter bevoegd maakt om een einde te stellen aan carrouseldossiers én dat een relativiteitseis invoert. Dat laatste houdt in dat een beroepsindiener geen argumenten meer zal mogen inroepen die hij of zij in eerdere procedures niet inriep.

Inperking gevallen waarin administratief beroep mogelijk is

Een andere piste waarop ingezet zal worden, is de vermindering van het aantal gevallen waarin administratief beroep aangetekend kan worden. Als Vlaanderen voor belangrijke projecten zoals fietspaden zelf een vergunning aflevert, in plaats van de lagere provinciale overheden, dan blijft enkel een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen over voor de burger die zich verzet tegen zo'n vergunning en niet langer een administratief beroep.

Hervorming MER-procedure

Omdat de milieueffectenrapportage (MER) procedures nogal wat initiatiefnemers slapeloze nachten bezorgt, wil Vlaanderen dit bij uitstek sturend instrument wat minder afschrikwekkend maken. Een MER-procedure zou vooral moeten leiden tot een beter project zonder dat het ervaren wordt als een zware administratieve verplichting. Het einddoel is om van de MER een slank en zinvol instrument te maken met een goede focus die zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van alle overbodige ballast.

Al die aanpassingen zitten nu nog in de ontwerpfase en dé uitdaging zal erin bestaan om opnieuw tot een juridisch sluitend geheel te komen. Daarbij mag niet alleen de snelheid voor de initiatiefnemers van een project de enige bezorgdheid zijn, ook de burger die bezwaren heeft moet te allen tijde zijn rechten kunnen uitoefenen voor een rechter.

­

2-wekelijkse nieuwsbrief

Blijf online én gratis op de hoogte van de nieuwste bouwproducten, economisch nieuws uit de bouw, de actuele bouwwetgeving, premies, projecten,....