In mei 2020 maakte de Vlaamse regering haar doelstelling bekend om tegen 2050 alle gebouwen in Vlaanderen te renoveren tot woningen met een label A. Dat betekent een energiepeil van E60 of lager, onder meer met een primair verbruik van maximaal 100 kWh per vierkante meter per jaar. Aangezien het Vlaams Energieagentschap (VEA) schat dat slecht 3.5% van de Vlaamse woningen voldoet aan die norm, zullen er tegen 2050 maar liefst 100,000 woningen per jaar grondig gerenoveerd moeten worden.

Hoe zal Vlaanderen dit realiseren?

De Vlaamse overheid wil dit doen door de slechtst presterende woningen eerst aan te pakken, sleutelmomenten zoals verkoop, erfenis of wissel van huurder aan te grijpen om te renoveren en steeds zo grondig mogelijk te renoveren of voor hernieuwbouw te kiezen in plaats van in kleine stapjes te werken.

Onlangs werden alvast 2 nieuwe maatregelen aangekondigd om de doelstellingen te realiseren: een renteloos renovatiekrediet om te kunnen renoveren en een labelpremie voor woningen die tot een bepaald energielabel gerenoveerd worden.

Labelpremie voor woningen die van eigenaar veranderen

Vanaf 2021 zullen nieuwe eigenaars die hun woning of appartement binnen de 5 jaar (na de eigenaarswissel) grondig energetisch renoveren, aanspraak kunnen maken op een labelpremie die schommelt tussen 2,500 en 5,000 euro.

Word je de nieuwe eigenaar van een woning met label E of F, dan kan je –op voorwaarde dat je binnen de 5 jaar een label van minstens C behaalt- volgende premies opstrijken:

  • van label E of F naar label C: maximale premie bedraagt 2,500 euro,
  • van label E of F naar label B: maximale premie bedraagt 3,750 euro,
  • van label E of F naar label A: maximale premie bedraagt 5,000 euro.

 

Word je de nieuwe eigenaar van een appartement met label D, E of F, dan kan je –op voorwaarde dat je binnen de 5 jaar een label van minstens B behaalt- volgende premies opstrijken:

  • van label D, E of F naar label B: maximale premie bedraagt 2,500 euro,
  • van label D, E of F naar label A: maximale premie bedraagt 3,750 euro.

Renteloze leningen bij energetische renovatie

Vanaf 2021 zullen nieuwe eigenaars van een woning of appartement die binnen de 5 jaar hun woonst grondig energetisch renoveren, aanspraak kunnen maken op een renteloze renovatielening. Voor een woning moet het gaan om een upgrade van EPC-label E of F naar minsten EPC-label C en voor een appartement moet het gaan om een upgrade van EPC-label D, E of F naar minstens EPC-label B. Het maximaal ontleningsbedrag voor de renovatielening zal afhangen van de "grootte" van de energetische upgrade.

Hoe gaat dat juist in zijn werk? Als je voor je aankoop gebruik maakt van een hypothecaire lening bij de bank, dan zal je bij die bank bijkomend een renovatiekrediet kunnen afsluiten van maximaal 20 jaar waarvoor de Vlaamse overheid de rente betaalt (een zgn. rentesubsidie). Moet je niet langs bij de bank voor een hypothecaire lening (bijvoorbeeld in geval van erfenis of schenking), dan kan je bij het lokale Energiehuis terecht voor een renteloze Energielening+ van maximaal 20 jaar.

De maximale ontleningsbedragen voor het renovatiekrediet of de Energielening+ zijn als volgt:

  • voor woningen met een upgrade van EPC-label E of F naar minimaal EPC-label C: 30,000 euro,
  • voor woningen met een upgrade van EPC-label E of F naar minimaal EPC-label B: 45,000 euro,
  • voor woningen met een upgrade van EPC-label E of F naar minimaal EPC-label A: 60,000 euro,
  • voor appartementen met een upgrade van EPC-label D, E of F naar minimaal EPC-label B: 30,000 euro,
  • voor appartementen met een upgrade van EPC-label D, E of F naar minimaal EPC-label A: 45,000 euro.

Komt er een renovatieverplichting?

In het Vlaams regeerakkoord werd enkel een renovatieverplichting op sleutelmoment opgenomen voor niet-residentiële gebouwen. De vorige Vlaamse regering had -en heel wat experten hebben- wel oren naar een renovatieverplichting voor residentiële woningen. Dat zou namelijk de prijs van de woningen die in slechte staat zijn drukken omdat een potentiële koper zijn renovatiekosten bij de aankoop in rekening zou moeten brengen.

Voor residentiële gebouwen denkt de Vlaamse regering voorlopig niet aan een renovatieverplichting en wil ze vooral stimulerend en ontzorgend werken. Eénmaal alle stimulansmaatregelen die nu in de steigers staan daadwerkelijk lopen, zal de regering opvolgen of het aantal renovaties toeneemt. Is dat niet het geval dan sluit ze –na een evaluatie vanaf 2022- een renovatieverplichting niet uit.

Wat met de zittende eigenaars?

Wanneer men het in het renovatiedebat heeft over de zittende eigenaar dan verwijst men naar de eigenaar die al lange tijd in zijn woning of appartement woont, terwijl daar op energetisch vlak vaak ook nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn.

Om ook de zittende eigenaars aan te zetten tot renovatie, zullen vanaf 1 januari 2022 alle huidige premies, zowel de premies op het domein Wonen als de premies op het domein Energie (het complexe systeem van de energiepremies, de totaalrenovatiebonus en de Vlaamse renovatiepremie), samengebracht worden onder één overkoepelende renovatiepremie. Er komt dan ook één loket voor zowel aanvragen als uitbetalingen.