In maart 2019 zette huidig burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker het bouwproces van het nieuwe casino van Middelkerke stop. De gemeente startte een volledig nieuwe procedure. Na een eerste selectie door een extern adviesteam bleven er van de zeven bouwteams vier over voor het ontwerp van het nieuwe casino van Middelkerke. Ieder bouwteam bestond verplicht uit een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer en een onderhoudsbedrijf.

Op 9 september 2020 gunde de gemeente Middelkerke de realisatie van het nieuwe Casinogebouw aan Bouwteam Nautilus, dat is een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaar Ciril, hoofdontwerpers ZJA (architectuur) en DELVA (landschapsarchitectuur), OZ (casino- en hotelontwerp), uitvoerend architect Bureau Bouwtechniek, en aannemers Furnibo en Democo. Zij worden bijgestaan door experten van COBE, VK Engineering, Beersnielsen, Witteveen+Bos, Plantec, MINT en Sertius.

Iconisch gebouw op een fraai stuk duinlandschap

Het winnend bouwteam stelt voor om het Epernayplein te verleggen richting zee met behulp van een uniek duinlandschap. Op die manier wordt niet alleen de publieke ruimte vergroot maar wordt ook de zeedijk versterkt.

Bovenop de duin komt er een groen plein waar evenementen kunnen doorgaan, kinderen kunnen spelen en waar je kan genieten van mooie vergezichten op zee. Het plein geeft ook toegang tot het strand.

Onder de duin komen een evenementenzaal, een restaurant en het casino. Bovenop de duin komt er een strandhotel van vier verdiepingen hoog in de vorm van een bolder of meerpaal die omhuld wordt door een hardhouten voile die verwijst naar vormen en kleuren van de nabije natuur en vissershaven.

Een uitgekiend lichtontwerp zal 's avonds de houten structuur van het hotel extra verlichten en de aantrekkingskracht van het plein alleen maar vergroten. 

Duurzaam ontwerp

Het nieuwe project zal uitgevoerd worden met de nieuwste technieken. Ook zal gepoogd worden verspilling tot een minimum te beperken o.a. door de inzet van gerecycleerde materialen en efficiëntere productieprocessen. Een ander voorbeeld van een doordachte, energiebesparende toepassing in dit project is het landschapsdak bovenop het gelijkvloers en de terrassen van de hoteltoren. Die kragen uit ten opzichte van het buitenschrijnwerk waardoor er in de warme zomermaanden schaduw is. In combinatie met de nachtkoeling zal hierdoor de nood aan actieve koeling significant dalen.