Het Departement Omgeving maakte onlangs de cijfers voor 2019 bekend van het beschikbare aanbod aan woonpercelen. Hieruit blijkt dat Vlaanderen bij het begin van 2019 niet minder dan 282,285 onbebouwde percelen telde, goed voor een totale oppervlakte van 43,369 ha.

De definitie die het Departement Omgeving hanteert voor een onbebouwd perceel is de volgende: elk kadastraal perceel waarop geen gebouw aanwezig is, gelegen in woonzones van een gewestplan, van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  of  van een rechtsgeldig  gemeentelijk  plan  van  aanleg. Inbegrepen zijn ook zonevreemde kavels in rechtsgeldige verkavelingen. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften kan er wel een bouwverbod gelden op sommige van deze percelen.

Het merendeel van de onbebouwde percelen ligt in woongebied en slechts 3 procent van het aanbod is zonevreemd. Onderstaande lijst geeft een overzicht per provincie van het aantal beschikbare onbebouwde percelen. Let wel: het is niet omdat deze percelen onbebouwd zijn dat ze ook te koop aangeboden worden. Het gaat dus eerder om een voorraad aan bouwprecelen:

  • Antwerpen: 64679 percelen, 10160 ha,
  • Limburg: 65215 percelen, 9281 ha,
  • Oost-Vlaanderen: 64844 percelen, 10503 ha,
  • Vlaams-Brabant: 55760  percelen, 8158 ha,
  • West-Vlaanderen: 31787 percelen, 5268 ha,
  • Totaal voor Vlaanderen: 282285 percelen, 43369 ha.