De overheid nam heel wat steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die verliezen lijden als gevolg van de maatregelen die genomen werden om de coronacrisis te bestrijden. Zo is er de corona-hinderpremie die aangevraagd kan worden door ondernemers die getroffen zijn door een verplichte sluiting. Belangrijk daarbij is dat je beschikt over een fysieke zaak die je verplicht moest sluiten. Een vastgoedmakelaar die kan aantonen dat hij over een kantoor beschikt waar hij klanten ontvangt, kan dus aanspraak maken op de corona-hinderpremie.

Heel wat bouwprofessionals zoals architecten, aannemers, installateurs, … werden door de coronamaatregelen niet verplicht te sluiten en kunnen dan ook geen gebruik maken van de corona-hinderpremie. Omdat ook veel van die bouwprofessionals hun omzet zagen dalen, kunnen ze sinds 5 mei 2020 een éénmalige corona compensatiepremie van 3000 euro aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?  

Om in aanmerking te komen moet je ondernemingsvorm één van de volgende zijn:

  • zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep (opgelet voor bijberoepers met een beperkt inkomen is de premie lager),
  • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, met minstens 1 VTE werkende vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid,
  • een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkende vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid,
  • een vereniging (bv. een vzw) met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Omdat de corona-compensatiepremie dient om een omzetdaling ten gevolge van corona te compenseren moet je een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 60% in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Let wel: de omzetdaling bij de ondernemingen met substantiële exploitatiebeperkingen moet het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers maar ook andere, waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

Je moet actief zijn in het Vlaams gewest en je hoofdactiviteit moet in één van volgende 5 categorieën vallen:

  • ondernemingen uit de eventsector en andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de corona-maatregelen worden getroffen,
  • de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de corona-maatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen, zoals tandartsen, kinesisten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten...,
  • de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten, zoals bandencentrales, garages, fietsreparaties, taxi’s...,
  • de ondernemingen die essentiële diensten leveren, zoals voedingswinkels,
  • ondernemingen die niet verlicht moesten sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen en hogergenoemde omzetdaling kunnen aantonen.

Loodgieters, stukadoors, elektro-installateurs vallen onder de derde categorie. Architecten, aannemers,... vallen onder de laatste categorie als ze hun omzetdaling aan kunnen tonen.

De corona-compensatiepremie kan je sinds 5 mei en nog tot 30 juni 2020 online aanvragen.