De afgelopen jaren werd er in ons land opvallend veel vastgoed gekocht. In de eindbalans van 2020 zal de coronacrisis ongetwijfeld haar tol eisen.

In de eerste maand van de quasi-lockdown daalde het aantal transacties in ons land met -32.8% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In de 3 regio's trad er een vergelijkbare daling op: -32,9% in Vlaanderen, -34,8% in Brussel en -32,1% in Wallonië.

Als de ruimere periode van 1 januari tot 19 april 2020 vergeleken wordt  met dezelfde periode in 2019, dan is er een daling van -12.4% in België. De daling verschilt sterk van regio tot regio: -14.4% in Vlaanderen, -9.6% in Wallonië en -7.7% in Brussel.

Binnenkort een herstel van de markt?

De kans dat het aantal transacties de komende weken weer toeneemt, is reëel. Tot aan het einde van de paasvakantie konden de notariskantoren enkel dringende akten verleden. Sinds 20 april kunnen cliënten weer voor alle akten terecht bij de notaris. In de kantoren worden uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de gezondheid van de cliënten en de medewerkers van het kantoor niet in gevaar te brengen. Daarnaast zullen akten zoveel mogelijk op afstand worden verleden dankzij het systeem van de digitale volmacht.

Impact op de evolutie van de vastgoedprijzen

De coronacrisis lijkt voorlopig nog geen impact te hebben op de gemiddelde prijs van vastgoed. Zowel de prijzen van woonhuizen als van appartementen bleven in ons land stabiel.

“Onze vastgoedmarkt kende de afgelopen jaren geen drastische schommelingen en ook nu zien we niet meteen grote verschuivingen. Uiteraard is het nog veel te vroeg om verregaande conclusies te trekken. De komende maanden zal blijken hoe de prijzen zullen evolueren.”

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be

Volgens een recente studie van ING Bank zal de crisis een negatieve invloed hebben op de groei van de Belgische inkomens, met een negatief effect op de leencapaciteit. ING verwacht daarom dat de vastgoedprijzen in 2020 met 2% zullen dalen, maar denkt eveneens dat de spreekwoordelijke baksteen die de Belg in zijn maag heeft, de prijzen zal ondersteunen.