Door de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis mogen burgers zich enkel naar buiten begeven voor essentiële verplaatsingen zoals om te gaan werken, voedingsaankopen te doen,… Het werk van de notarissen kwam hierdoor sterk in het gedrang, want dat betekent dat je als burger ook enkel voor dringende akten naar het notariskantoor mag gaan. Zeker in Vlaanderen waar met de recente afschaffing van de woonbonus nog heel wat te ondertekenen notariële aktes klaarliggen, werd het probleem prangend. Onlangs werden de termijnen waarbinnen de aktes verleden moeten worden al met 2 maanden verlengd maar om verdere vertragingen te voorkomen zal je binnenkort vanop afstand een notariële akte kunnen ondertekenen.

Digitale volmacht tijdens videocall

Hoe gaat dat juist in zijn werk? Via een videocall opgezet door de notaris ben je live -maar vanop afstand- aanwezig bij de ondertekening van de akte. Het eerste wat je doet is het verlenen van een digitale authentieke volmacht aan een vertrouwenspersoon die wel fysiek aanwezig is in het kantoor van de notaris. Dit kan bijvoorbeeld ook een medewerker van de notaris zijn. Om die volmacht digitaal te verlenen, moet je thuis wel beschikken over een elektronische identiteitskaart, een lezer voor je elektronische identiteitskaart en uiteraard de bijhorende pincode. Er kan ook gewerkt worden met de itsme app. Daarna geeft de notaris verder uitleg over het ontwerp van de notariële akte. Tot slot is het de vertrouwenspersoon die in de plaats van de volmachtgever de akte op het kantoor van de notaris ondertekent. Daarna kan de notaris een kopie van de akte naar de partijen versturen.

De oplossing geldt voor de meeste notariële akten: koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, de oprichting van een vennootschap,… Er zullen ook geen bijkomende kosten of belastingen aangerekend worden voor de werkwijze via videocall met digitale volmacht.