Een recente studie van ING België toont aan dat de groei in de bouwsector een kleine vertraging kent. Dat neemt niet weg dat de bouw als sector nog steeds vier maal sneller groeit dan de economie. De enorme massa geregistreerde bouwhypotheekleningen, in 2019 goed voor 7.2 miljard euro, is daar niet vreemd aan.

Naast de economische gezondheid van de sector zocht de studie ook uit hoe ons huis van de toekomst eruit zal zien.

Het slimme huis

Een eerste trend is het integreren van "intelligente" oplossingen in onze woningen. Er is een groeiende publieke interesse voor "slimme" woningen. Toch vormen de bijkomende kosten van zo'n installatie nog vaak een struikelblok. Uit een ander onderzoek onder Nederlandse consumenten bleek dat ongeveer 20% van hen bereid is om een meerprijs van 2% te betalen om zijn woning slim te maken.

Kleinere woningen

Een tweede trend die zich de komende jaren naar verwachting zal voortzetten, is de kleinere omvang van de woningen. Meer dan de helft van de Belgen (64%) die buiten de stadscentra wonen, zegt bereid te zijn hun woonruimte te verkleinen als ze daardoor dichter bij de voorzieningen van de stadscentra kunnen wonen. Ongeveer een derde van de Belgen zegt niet bereid te zijn een dergelijke toegift te doen. En de meningen lopen uiteen over hoeveel ruimte ze precies willen opgeven. 11% zegt dat ze in een 10% kleinere ruimte kunnen leven. Voor een appartement van 100 vierkante meter zouden deze mensen dus bereid zijn om 10 vierkante meter op te geven om centraler te gaan wonen. Die trend is al enige tijd zichtbaar, vooral in Vlaanderen, waar de woonoppervlakte tussen 1998 en 2018 met meer dan 25% is afgenomen. In dezelfde periode was de daling veel minder uitgesproken in Brussel en Wallonië.

De circulaire economie

De circulaire economie is de derde trend die in de ING-studie naar voor komt. In een circulaire economie worden alle grondstoffen voortdurend hergebruikt. Afval bestaat niet meer. Hoewel innovaties (bijvoorbeeld het vervangen van lijm of mortel door kliksystemen) het al mogelijk maken om op een meer circulaire manier te bouwen, wijst de studie van ING België er toch op dat sommige professionals in de sector nog steeds niet vertrouwd zijn met het concept: meer dan de helft van hen zegt niet precies te weten wat circulair bouwen betekent.