In de buurt van de Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek zijn er verschillende hogescholen. Toch is de interactie van die studenten met de wijk en hun aanwezigheid in de openbare ruimte eerder beperkt. Daarom wil het stadsvernieuwingscontract “Brabant-Noord-Sint-Lazarus” op het Koninginneplein een centrum voor de studenten en voor de wijk te creëren.

Op de plaats van 3 woningen aan het plein wil de gemeente Schaarbeek een nieuwe multifunctionele plek creëren, die toegankelijk is voor zowel studenten als inwoners van de wijk. Het wordt een verbindende ontmoetingsplaats met een forum, een evenementenhal, polyvalente ruimten, een studentenloket en enkele studentenwoningen. De gemeente ziet hierin een unieke gelegenheid om nieuw leven te brengen op het Koninginneplein dat in het kader van het stadsvernieuwingscontract ook heraangelegd zal worden. Het plein en het aanpalende Huis der Kunsten zijn geklasseerd als opmerkelijk erfgoed en het nieuwe project zal dus rekening moeten houden met dit erfgoedkarakter.

Het gaat om een volledige architectuuropdracht (inclusief engineering, EPB en veiligheid- en gezondheidscoördinatie). De teams worden verzocht een centrale en transversale duurzame aanpak te hanteren, met name wat de toepassing van duurzame materialen of hergebruik betreft, alsook de toekomstige aanpasbaarheid van het gebouw.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

Budget: 2.702.080,00 euro excl. btw.
Ereloon: het totale ereloon is vastgesteld op 13,1% van het budget voor de werken.
Vergoeding: 5.000 euro voor elk van de 3 à 5 uitgenodigde teams die een regelmatige offerte indienen.
Uiterste indiendatum: 28.02.2020 vóór 12.00 uur
Link naar de opdrachtdocumenten.