Op 1 januari 2020 traden nieuwe regels in werking m.b.t. de invorderingen van fiscale en enkele bijzondere niet-fiscale schulden. Als een aannemer niet aan zijn betalingsverplichtingen t.o.v. de overheid kan voldoen dan heeft de Schatkist nog een aantal opties. De zogenaamde inhoudingsplicht is één van die opties.

Concreet betekent het dat een professionele partij (wat volgt is dus niet van toepassing op particuliere bouwheren) die met aannemers of onderaannemers werkt, steeds verplicht is om bij de betaling van een factuur te checken of die aannemer of onderaannemer geen sociale of fiscale schulden heeft.

Zijn er RSZ schulden dan moet je 35% van het factuurbedrag exclusief btw inhouden en doorstorten naar de RSZ. Zijn er fiscale schulden dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • het factuurbedrag exclusief btw is lager dan 7143 EUR: je moet 15% van het factuurbedrag exclusief btw inhouden en doorstorten naar de FOD Financiën.
  • het factuurbedrag exclusief btw is hoger of gelijk aan 7143 EUR: je moet aan de (onder)aannemer een fiscaal attest vragen. Is de schuld kleiner dan 15% van het factuurbedrag dan dien je het volledig bedrag vermeld op het attest in te houden, zo niet moet je 15% van het factuurbedrag inhouden en doorstorten naar de FOD Financiën.

Gepeperde rekening bij niet naleven inhoudingsplicht

Als je je niet houdt aan de inhoudingsplicht dan wordt je hoofdelijk aansprakelijk voor 35% van de fiscale en 100% van de sociale schulden van je (onder)aannemer. Dat betekent dat de overheid bij jou kan komen aankloppen om een deel van de schuld van jouw (onder)aannemer te betalen met als maximum het factuurbedrag. Daarbovenop kan de overheid je ook nog een boete opleggen ter waarde van het niet gestorte bedrag van de inhoudingsplicht. Je betaalt dus dubbel en dik.

Door de harmonisering van de invorderingsprocedures is die hoofdelijk aansprakelijkheid m.b.t. fiscale schulden niet langer beperkt tot schulden inzake btw en inkomstenbelasting maar komen er nog een hele rits fiscale schulden bij. Kortom, als je je niet houdt aan de inhoudingsplicht dan kan de rekening voor jou als opdrachtgever nog duurder uitvallen dan voorheen.

Het is dan ook van belang om telkens bij het betalen van een factuur na te gaan of je (onder)aannemer fiscale of sociale schulden heeft via checkinhoudingsplicht.be.