De Vlaamse regering kondigde in haar regeerakkoord al aan dat ze de registratierechten voor de aankoop van je woning verder zal verlagen van 7% naar 6%. Wie nieuw bouwt geniet enkel van de lage registratierechten van 6% op de aankoop van de bouwgrond maar voor de bouw van de nieuwe woning geldt er een btw-tarief van 21%. In sommige gemeenten geldt nu al wel een uitzondering: wie een bestaande woning afbreekt en vervangt door nieuwbouw kan er genieten van een btw-tarief van 6%. In het Vlaamse regeerakkoord riep de Vlaamse regering de federale regering al op om dat verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw –ook wel vernieuwbouw genoemd- uit te breiden naar alle Vlaamse gemeenten, en minste voor wat de gebouwschil betreft:

"Nieuwbouw na sloop vervangt oude woningen met slechte energieprestatie en onvoldoende comfort en helpt onze dorps- en stadskernen te verdichten en aantrekkelijker te maken. De Vlaamse Regering vraagt aan de federale overheid om het 6% btw-tarief voor vernieuwbouw na sloop zo snel als mogelijk te hervormen tot een gericht instrument op de gebouwschil in alle Belgische steden en gemeenten."

Regeerakkoord Vlaamse Regering, 2019-2024

Vlaams minister-president Jan Jambon opperde in een recente toespraak dat hij nog verder wil gaan: hij wil dat de volgende federale regering het btw-percentage op alle nieuwbouw verlaagt van 21% naar 6%, waarbij dat verlaagd tarief eventueel enkel zou gelden voor de buitenschil. Op die manier hoopt de Vlaamse regering het verschil tussen de aankoop van een woning, waarvoor de verlaagde registratierechten gelden, en nieuwbouw, waarvoor een btw-tarief van 21% geldt, weg te werken.

Europa moet meewillen

De Vlaamse regering mag dan misschien wel aandringen bij de volgende federale regering om het btw-tarief op (ver)nieuwbouw van 21% naar 6% te brengen maar eigenlijk is de federale regering gebonden door de Europese btw regels. Die Europese btw regels laten landen enkel toe om een normaal btw-tarief van minstens 15% te hanteren. Een tarief lager dan 15% kan enkel voor een beperkt aantal producten en diensten en nieuwbouw zit daar niet tussen. Enkel als de federale regering de Europese Commissie kan overtuigen van de Vlaamse verzuchtingen zal een verlaagd btw tarief voor nieuwbouw er komen.