De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en citydev.brussels schreven samen een overheidsopdracht uit voor het ontwerp van een gemengd project in Anderlecht. Het project met de naam "Klein Eiland/CityGate II" werd eind augustus gegund aan de tijdelijke vennootschap SBa/KSA/AHA/noA. Die zal er zo’n 75,000 m² sociale en geconventioneerde woningen, schoolinfrastructuur en ruimte voor economische activiteiten ontwikkelen.

Vooral het evenwicht en de interactie tussen alle functies en de insteek van de "ville assemblée" die eenheid brengt in de diversiteit, wisten het adviescomité te overtuigen. De aaneenschakeling van publiek toegankelijke buitenruimten en de "Expedition Mews" brengen samenhang in het project dankzij perspectieven en longitudinale trajecten over heel de site. Tegelijk maken ze de programma’s bijzonder functioneel.

Een samenwerking tussen publieke spelers

Het project Klein Eiland/CityGate II is het resultaat van een publieke samenwerking tussen de BGHM en citydev.brussels. Beide instellingen kochten aangrenzende percelen in de zone van het Kanaalplan en in de zone van het BBP Biestebroek. Dat was meteen ook een unieke kans om samen, en met de steun van de bouwmeester, een ambitieus project op poten te zetten dat kadert in de voorschriften voor dit ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO) en een antwoord biedt op de uitdagingen van het Kanaalplan.

Een gemengd project van formaat

In Klein Eiland/CityGate II komen zo'n 400 woningen (277 sociale en 120 geconventioneerde woningen), een Franstalige methodeschool (kleuterschool en gemeenschappelijk deel, "tronc commun") voor 1,250 leerlingen, en ongeveer 15,000 m² voor economische activiteiten en parkeerplaatsen.

Het project beantwoordt ook aan het referentiekader duurzame wijken. Het is erg ambitieus op het vlak van grondstoffen (prefab, demonteerbaarheid en hergebruik), waterbeheer (water loopt als een rode draad doorheen het hele project), projectbeheer en burgerparticipatie. Verwijzingen naar het industriële verleden van de site blijven ook behouden in het ontwerp.

Tot slot trok de tijdelijke vennootschap SBa/KSA/AHA/noA volledig de kaart van de functionele mix: ze verstopt de economische activiteiten niet. Integendeel, het project maakt interactie mogelijk tussen de verschillende gebruikers van de site. Werken, wonen en leren gaan hand in hand. De integratie van gemeenschapsactiviteiten en -ruimten die publiek toegankelijk zijn, zoals cafés, een kantine, een restaurant, een bibliotheek en een sportzaal, zal het project doen uitgroeien tot een bestemming en de interactie vergroten tussen de verschillende groepen (werknemers, leerkrachten, leerlingen, bewoners en bezoekers) en de omliggende buurt.