Vanaf 21 februari 2019 kan je in Vlaanderen een premie aanvragen om je hout- of steenkoolkachel of open haard te vervangen door een inzet- of vrijstaande gaskachel of een ingebouwde gashaard met energielabel A.  De premie kan zowel door de eigenaar van de woning als door de verhuurder aangevraagd worden. Voorwaarde is wel dat de aanvrager een natuurlijke persoon is en geen rechtspersoon zoals een vennootschap.

Welke kachels kan je vervangen met de premie?

De kachel moet zich bevinden in een residentiële woning dus niet in een bedrijfspand. De premie is ook enkel van toepassing op individuele verwarmingssystemen dus een kachel die onderdeel uitmaakt of zal uitmaken van een centraal verwarmingssysteem komt niet in aanmerking. Concreet gaat het om:

  • individuele kachels gestookt met steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers of andere houtelementen. Kachels kunnen vrijstaand of ingebouwd zijn. Ook de vervanging van accumulatiekachels komt in aanmerking,
  • open haarden gestookt met hout.

Waaraan moet het nieuwe verwarmingssysteem voldoen?

Het nieuwe systeem moet geplaatst worden in dezelfde ruimte waarin de oude kachel of open haard stond. Anders kan je niet spreken van een vervanging. Het verwarmingssysteem zelf moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • het moet opnieuw een individueel toestel zijn voor lokale ruimteverwarming. Centrale verwarmingssystemen zoals gas-condensatieketels, vloerverwarming, warmtepompen,… zijn dus uitgesloten. Daarvoor kan je wel renovatiepremies bij de distributienetbeheerder of premies voor verbeteringen en aanpassingen aanvragen.
  • het nieuwe verwarmingssysteem mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen. Verwarmingssystemen op hout, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol zijn dus uitgesloten.
  • het nieuwe verwarmingssysteem moet minstens voldoen aan de energie-efficiëntieklasse A zoals vermeld op het Europese energielabel. Hierdoor komen elektrische verwarmingstoestellen (elektrische kachels) niet in aanmerking voor de premie want die toestellen vallen niet onder het Europese Energielabel.

Nieuwe verwarmingssystemen die wel in aanmerking komen zijn inzet- of vrijstaande gaskachels, en ingebouwde gashaarden, voorzien van energielabel A.

Om van de premie gebruik te kunnen maken moet je de vervangingswerken door een installateur laten uitvoeren. Zo ben je meteen zeker dat alles correct geïnstalleerd is en het is tevens de installateur die je de nodige attesten voor de premie-aanvraag bezorgt.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor de vervanging van je kachel of open haard  bedraagt 25 % van de aankoopprijs en de installatie van het nieuwe toestel, met een maximum van 250 euro inclusief btw. Komen ook in aanmerking voor de premie: de garantiekost en de eerste onderhoudskost verrekend in de aankoopprijs, de aangerekende verplaatsingskosten voor de plaatsing van het nieuwe toestel en de aangerekende kosten voor de verwijdering van het bestaande toestel. Kwetsbare personen en personen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een hogere premie van 50% met een maximum van 1,000 euro inclusief btw.

Vanaf eind februari 2019 kan je de premie online aanvragen.