Vlaanderen hinkt achterop op het gebied van efficiënt energieverbruik en het oude gebouwenpark is daar een belangrijke oorzaak van. Ongeveer 30% van de eengezinswoningen en 15% van de appartementsgebouwen dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Om die achterstand op te halen zouden deze gebouwen ingrijpend energetisch gerenoveerd moeten worden.

Sommige gebouwen zijn echter in zo'n slechte staat dat een renovatie niet haalbaar en/of financieel onverantwoord is. Een sloop gevolgd door een heropbouw is dan de beste optie. In 13 Vlaamse steden (Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, en Hasselt) geldt nu al een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%  voor wie een woning sloopt en daarna heropbouwt. Omwille van strikte Europese regelgeving kan de federale overheid dat verlaagde btw-tarief niet uitbreiden naar het volledige Belgische grondgebied. Daarom besliste de Vlaamse overheid om zelf een sloop-en heropbouwpremie in te voeren in die Vlaamse gemeenten waar het verlaagde btw-tarief niet van toepassing is. Op 1 februari 2019 keurde de Vlaamse regering de sloop-en heropbouw premie definitief goed.

Bedrag en voorwaarden Vlaamse sloop-en heropbouwpremie

Wie in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning voor een sloop-en heropbouw van een energiezuinige woning en/of appartement indient, maakt aanspraak op een premie van 7,500 euro.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • de af te breken gebouwen en de nieuw op te richten energiezuinige gebouwen bevinden zich op dezelfde plaats in het Vlaamse Gewest en buiten de 13 stedelijke centra waar het verlaagd btw-tarief van 6% geldt,
 • het nieuw op te richten gebouw moet voldoen aan de geldende EPB-eisen,
 • de sloop- en heropbouw moeten gebundeld worden in één omgevingsvergunning,
 • de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet ingediend worden in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019,
 • zowel de grond, het af te breken gebouw en het nieuwe op te richten gebouw zijn op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning in handen van één of meerdere natuurlijke personen. Vennootschappen die een gebouw afbreken en heropbouwen kunnen dus geen aanspraak maken op deze premie. Ook voor de eerste ingebruikname mag het goed niet overgedragen worden aan een rechtspersoon.
 • je vraagt uiterlijk binnen de 30 dagen na het indienen van je aanvraag van je omgevingsvergunning je premie aan via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA) door hen volgende gegevens te bezorgen:
  • je unieke identificatie en je contactgegevens,
  • een kopie van het ontvangstbewijs van de vergunningverlenende overheid m.b.t. je omgevingsvergunning,
  • het rekeningnummer waarop de premie gestort mag worden,
  • een verklaring op erewoord dat je aan alle premievoorwaarden voldoet.

Eénmaal de sloopwerken voltooid, dien je het bewijs van het einde van de sloopwerken voor te leggen aan het VEA, die dan binnen de 3 maanden de premie op je rekening stort.

Komt deze premie net te laat voor jou?

De nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 maart 2019. Heb je dan gewoon brute pech als je eind vorig jaar een woning sloopte en verving door een nieuwbouw? Niet meteen. De Vlaamse overheid werkte een regeling uit waardoor je in sommige gevallen ook retroactief gebruik kan maken van de sloop-en heropbouwpremie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 gevallen.

Voor wie vanaf 1 oktober 2018 tot voor 1 maart 2019 een omgevingsvergunning met daarin een sloop-en heropbouw indiende, kan -mits te voldoen aan alle voorwaarden zoals voordien vermeld- binnen de 60 dagen vanaf 1 maart 2019 ook een aanvraag voor de premie indienen, d.w.z. uiterlijk op 30 april 2019.

Had je de sloop en de heropbouw niet gebundeld in 1 omgevingsvergunning dan maak je misschien ook nog kans op de premie. Je moet uiteraard opnieuw voldoen aan de hogervermelde voorwaarden en de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloop moet ingediend zijn in de periode vanaf 1 oktober 2018 tot vóór 1 maart 2019 terwijl de omgevingsvergunning voor de heropbouw moet ingediend zijn in de periode vanaf 1 oktober 2018 en niet later dan 31 maart 2019. De premie-aanvraag moet uiterlijk binnen de 60 dagen vanaf 1 maart 2019 ingediend worden (d.w.z. uiterlijk op 30 april 2019).