Wie een warmtepompboiler voor sanitair warm water installeert kan daarvoor vanaf 1 januari 2019 een premie krijgen van 400 euro. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De premie loopt de komende vijf jaar en dooft langzaam uit. Ook bedrijven zullen er gebruik van kunnen maken.

Een groen alternatief voor de klassieke boiler

Een warmtepompboiler haalt warmte uit de lucht en geeft die af aan het sanitair water. Zo'n toestel is tot zeventig procent zuiniger in verbruik dan een klassieke elektrische boiler en is dus zeer energie-efficiënt. In 2019 zal de premie voor een warmtepompboiler 400 euro bedragen. De twee volgende jaren daalt de premie met telkens 100 euro (300 euro in 2020 en 200 euro in 2021). Daarna blijft de premie steken op 200 euro om in 2024 weer te verdwijnen. De Vlaamse regering hoopt met dat degressieve karakter mensen sneller aan te zetten om te investeren in hernieuwbare energie.

Ook bedrijven komen in aanmerking voor een premie als ze kiezen voor een warmtepompboiler. De hoogte van de premie zal dan berekend worden aan de hand van een formule die rekening houdt met het vermogen van het toestel.

Deze energiepremies veranderen ook in 2019

Voor zonneboilers bestaat er al langer een premie. Vanaf 2019 zou die premie zakken van 550 euro naar 375 euro maar de Vlaamse regering heeft beslist om de premie toch op 550 euro te houden. Vanaf 2019 zal het ook mogelijk zijn om na 15 jaar opnieuw een premie voor een zonneboiler aan te vragen. Op dit ogenblik kan je zo'n premie maar éénmalig aanvragen.

De premies voor een warmtepomp of een warmtepompboiler zullen vanaf 2019 om de 10 jaar aangevraagd kunnen worden terwijl dat nu ook slechts éénmalig kan. Een premie die wel zakt in 2019 is de dakisolatiepremie: van 6 naar 4 euro/m² voor wie met een aannemer werkt en van 3 naar 2 euro/m² voor wie de werken zelf uitvoert. De eisen om een premie voor beglazing geplaatst door een aannemer te ontvangen, worden strenger: een U-waarde van maximaal 1.0 W/m²K (i.p.v. 1.1 W/m²K in 2018) is vereist in 2019. De premie zelf bedraagt 10 euro/m².

Voor alle hogervermelde premies gelden er nog bijkomende voorwaarden om er in 2019 aanspraak op te kunnen maken. Voor isolatie zijn de premies in 2019 enkel van toepassing voor woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 of met een bouwaanvraag uiterlijk ingediend op 31/12/2005. Voor installaties (warmtepomp,…) gelden de premies in 2019 enkel voor woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2014 of met een bouwaanvraag uiterlijk ingediend op 31/12/2013. Alle details zijn terug te vinden op de website energiesparen.be.