Onlangs werd de nationale sensibiliseringscampagne "Wees alert voor asbest" gelanceerd. De campagne wil particulieren én bouwprofessionals waarschuwen voor de risico's die een blootstelling aan asbest met zich meebrengt.

Asbest is een materiaal dat vanwege zijn eigenschappen (brandwerend, slijtvast, thermisch en akoestisch isolerend, goedkoop, ...) in het verleden vaak toegepast werd in bouwmaterialen: in golfplaten, isolatiemateriaal, dak-en gevelbekleding,…. Intussen zijn de schadelijke gevolgen van asbest voor de gezondheid alom bekend en is het gebruik in producten voor de bouwsector verboden.

Als een woning tussen pakweg 1950 en 2000 gebouwd werd dan is er heel wat kans dat ze asbest bevat. Wanneer zo'n oude woning met asbesthoudende materialen gerenoveerd wordt dan moet je bijzonder alert zijn voor de asbestrisico's. Meestal komt asbest voor in gebonden toestand, zoals op golfplaten. Zolang de vezels goed gebonden blijven is er geen direct gevaar, maar wanneer het materiaal veroudert of wanneer je het op een onoordeelkundige manier verwijdert, kunnen ook in die toepassingen asbestvezels vrijkomen met schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Bij toepassingen waar asbest ongebonden voorkomt (bijvoorbeeld asbestkoord of kachelkoord) kunnen vezels wel makkelijk loskomen en zich verspreiden.

Veilige werkmethodes en beschermingsmiddelen zijn een must

Als de nodige beschermingsmaatregelen genomen worden dan kunnen asbesthoudende bouwmaterialen op een veilige manier verwijderd worden. Soms ben je ook aangewezen op gespecialiseerde firma's omdat het risico gewoon te hoog is of omdat er zeer gespecialiseerde apparatuur en expertise nodig is voor een veilige verwijdering.

Nuttige app voor wie met asbesthoudende materialen in contact kan komen

Zeker hier geldt: voorkomen is beter dan genezen en daarom ontwikkelde Constructiv een app "AsbestCheck" (AndroidApple) die zowel particulieren als bouwprofessionals informeert over mogelijke asbestrisico's. Via een trapsgewijze bevraging over het type product geeft de app raad en verwijst ze door naar belangrijke informatiebronnen.