De stad Antwerpen werkt aan een nieuwe stedenbouwkundige verordening, kortweg bouwcode genoemd. Het is de set regels die bepaalt hoe er in de stad Antwerpen gebouwd of verbouwd mag worden.

Het ontwerp van de bouwcode met gemarkeerde gewijzigde tekstdelen kan via volgende link geraadpleegd worden:

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/82389e9d-5988-40bf-b470-fd9144f041f1/Bouwcode_20180525.pdf

 

Van 1 juni 2018 tot 30 juni 2018 loopt er een openbaar onderzoek naar de nieuwe bouwcode. Iedereen die opmerkingen of bezwaren heeft over de wijzigingen aan de verordening kan die aan de dienst Ruimtelijke Planning van de stad Antwerpen bezorgen voor het aflopen van de periode van het openbaar onderzoek.