De omgevingsvergunning die de milieuvergunning, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning vervangt en verenigt, is overal in Vlaanderen in voege sinds 1 januari 2018. Een algemene malaise bij de invoering van het digitale Omgevingsloket -zoals bij de start van de digitale bouwaanvraag- bleef gelukkig uit.

Uit een recente parlementaire vraag aan minister Schauvliege blijkt eveneens dat de start van het Omgevingsloket vlotter verloopt dan gevreesd. In januari 2018 werden 3,720 dossiers ingediend met een piek van 307 dossiers op 31 januari. 618 dossiers of ongeveer 1 op 6 werden via snelinvoer ingediend. Snelinvoer is enkel bestemd voor werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw zonder wijzigingen aan de constructie en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of het wijzigen van de hoofdfunctie.

Nieuwe releases op komst

In de loop van dit jaar zijn al enkele grote releases gepland waarbij verbeteringen doorgevoerd zullen worden maar waarbij ook bijkomende integraties zullen plaatsvinden. Vanaf 1 augustus 2018 wordt de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten(vervangt de vroegere socio-economische vergunning) en ook de natuurvergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Is digitalisering zaligmakend?

De Vlaamse overheid zet de laatste jaren sterk in op digitalisering. Maar is die digitalisering ook zaligmakend? De problemen bij de invoering van het loket voor de digitale bouwaanvraag en de roep naar werklastmeting voor het omgevingsloket geven aan dat digitalisering op zijn minst door de stakeholders die het moeten gebruiken en zeker in de beginfase eerder als problematisch ervaren wordt.

Sprekend is ook de mening van de expertleden uit de commissie Algemeen Beleid in het Vlaams Parlement. Uit het verslag van een recente vergadering blijkt dat de bestuurlijke overheid ook belangrijke kanttekening plaatst bij digitalisering:

  • digitalisering is duur door de inzet van externe IT leveranciers maar ook door bijkomend werk voor de stakeholders (testen van procedures, feedback formuleren over problemen & verbeteringen,…)

“Een organisatie betaalt niet alleen een externe leverancier, maar moet ook het digitaliseringsproces begeleiden en blijven volgen, zowel administratief als inhoudelijk. Het tijdrovend testen van allerlei digitale procedures heeft bijvoorbeeld een duidelijke impact op het normale werk van de medewerkers. Bij een volgende digitaliseringsronde zal de DBRC die kosten mee in rekening brengen. In het jaarverslag en het beleidsplan wordt gepleit voor een digitaliseringsimpactanalyse, vergelijkbaar met de regelgevingsimpactanalyse.”

Verslag Commissie 1486 (2017-2018)

  • een complexe regelgeving in een digitaal systeem gieten geeft een complex digitaal systeem. Duur om te testen en duur om te onderhouden. Experts pleiten nu om zoals o.a. in Nederland, de regelgeving en de procedures eerst aan te passen zodat ze eenvoudiger worden en dus goedkoper gedigitaliseerd kunnen worden.

“Digitaliseren van bestaande regelgeving en procedures is immers, zoals reeds lang geweten, geen goede werkwijze.”

Verslag Commissie 1486 (2017-2018)