Tijdens het recente BouwForum werd opgeroepen om de Belgische bouwsector tot de veiligste van Europa te maken. Ondanks alle inspanningen blijft de bouwsector één van de gevaarlijkste sectoren van ons land. In 2015 waren er 14,000 arbeidsongevallen in de bouw. Dat zijn er maar liefst 55 per dag. Daarvan leidden er 30 tot een tijdelijke arbeidsongeschiktheid en maar liefst acht tot een permanente invaliditeit.

De cijfers van 2015 zijn al een verbetering t.o.v. 2008 toen er maar liefst 20,000 ongevallen geregistreerd werden maar daarmee is België op Europees vlak nog altijd een zwakke middenmoter. Opvallend is ook dat het vooral de grote bedrijven zijn die goed scoren op gebied van veiligheid terwijl KMO’s met minder dan 10 werknemers kwetsbaarder zijn.

Constructiv publiceerde onlangs een handig referentiewerk “Arbeidsongevallen in de bouw “ met daarin een overzicht van de relevante regelgeving, wat je moet doen bij een arbeidsongeval, hoe je aan preventie kan doen,…