In Vlaanderen ligt het grootste deel van de zonnepanelen op woningen. Ongeveer 1 op 6 woningen beschikt over zonnepanelen voor de opwekking van groene energie. In vergelijking is slechts 1 op 60 niet-woongebouwen uitgerust met zonnepanelen. Hierdoor blijft er jammer genoeg een groot potentieel onbenut. Denk maar aan alle niet-woongebouwen of woongebouwen met een groot dakoppervlak, te groot voor 1 burger om alleen te investeren.

Burgerparticipatie voor meer groene-energieprojecten

Het Vlaams Energieagentschap wil burgerinitiatieven waarbij een groep mensen investeert in zonne-energie op een dak dat niet het hunne is, stimuleren. Een participatief zonneproject heet zoiets. Om elke burger en potentiële investeerder wegwijs te maken in dergelijke projecten brengt de overheid “De zonnegids” uit.

De gids bevat een stappenplan, uitleg over groene stroomcertificaten, aanbevelingen voor een goed businessplan en tips om een installateur te kiezen. De gids gaat in op veelgehoorde bekommernissen en presenteert als inspiratiebron een aantal cases van pioniers, die vandaag al met hun zonneproject meebouwen aan een duurzame toekomst. Net zoals het energielandschap in volle beweging is, wordt de Zonnegids regelmatig aangevuld met nieuwe goede voorbeelden en nuttige informatie.