Heel wat Vlamingen kopen een bestaande woning en starten een renovatieproject. Daarbij hebben ze verschillende doelstellingen: de aanpassing van de woning aan de noden van het gezin, de verfraaiing van het interieur, het energiezuiniger maken van de woning,… Vooral in het realiseren van die laatste doelstelling geeft de overheid je graag een financiële steun. We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste premies waar renoveerders gebruik van kunnen maken.

Wie komt in aanmerking?

De renovatiepremies die we hieronder bespreken zijn enkel van toepassing op woningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet of woningen met een bouwaanvraag van vóór 1 januari 2006. Vanwaar die datum 1 januari 2006? Sinds die datum zijn alle nieuwbouwwoningen onderworpen aan de energieprestatieregelgeving en die recentere woningen voldoen dus al aan strenge energie-efficiëntievoorwaarden.

De totaalrenovatiebonus

Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen moet Vlaanderen een tandje bijsteken om vooral de grote groep oude woningen energie-efficiënter te maken. Om die grondige renovaties te stimuleren lanceerde de Vlaamse overheid op 1 januari 2017 de totaalrenovatiebonus.

Om recht te hebben op die totaalrenovatiebonus moet je in een periode van 5 jaar in minimum 3 energiebesparende maatregelen investeren. Volgende ingrepen komen in aanmerking:

 • De plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie van minstens 30 m²,
 • De plaatsing van spouw, buitenisolatie of binnenisolatie met een oppervlakte van minstens 30 m²,
 • De plaatsing van kelder- of vloerisolatie met een oppervlakte van minstens  30 m²,
 • De plaatsing van hoogrendementsglas voor een oppervlakte van minstens  5 m²; alle beglazing in de woning moet een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K hebben,
 • De installatie van een zonneboiler,
 • De installatie van een warmtepomp,
 • De plaatsing van een ventilatiesysteem. Enkel systemen die warmte uit de afvoerlucht halen om de toevoerlucht op te warmen en vraaggestuurde systemen komen in aanmerking.

De hoogte van de premie wordt in volgende tabel weergegeven.

  Woning Appartement

Vanaf 3 investeringen

1250 euro

625 euro

Vanaf 4 investeringen

1750 euro

875 euro

Vanaf 5 investeringen (na opmaak EPC)

2750 euro

1375 euro

Vanaf 6 investeringen

3750 euro

1875 euro

Vanaf 7 investeringen

4750 euro

2375 euro

 

Opgelet: de renovatiebonus is gekoppeld aan een woning of appartement en wordt uitbetaald aan de investeerder in de maatregelen.

 

Premies voor afzonderlijke investeringen

Wie nog niet toe is aan een totaalrenovatie kan ook nog terugvallen op premies voor afzonderlijke investeringen. Het gaat hierbij om volgende types investeringen:

 • plaatsing van dakisolatie of zoldervloerisolatie
 • isolatie van de buitenmuur via buitenzijde door een aannemer
 • isolatie van de spouwmuur door een aannemer
 • isolatie van de muur via de binnenzijde door een aannemer
 • plaatsing van vloerisolatie door een aannemer
 • plaatsing van hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing door een aannemer
 • plaatsing van een warmtepomp door een aannemer
 • plaatsing van een zonneboiler door een aannemer.

Een volledig overzicht van de individuele premies voor 2017 met bijhorende bedragen kan je hier raadplegen.

Interessant om weten: wie toch een totaalrenovatie doorvoert kan aanspraak maken op de premies voor afzonderlijke investeringen én op de totaalrenovatiebonus maar de som van de uitbetaalde individuele premiebedragen en de uitbetaalde totaalrenovatiebonussen kan nooit hoger zijn dan de som van de betaalde factuurbedragen van de reeds uitgevoerde investeringen.

Andere steunmaatregelen van de overheid

Naast de hogervermelde premies waar je als bouwheer aanspraak op kan maken voorziet de overheid nog in enkele andere steunmaatregelen.

Vanaf 2017 wordt er gestart met een burenpremie. Die premie komt toe aan de projectbegeleider die de begeleiding van de renovatie van minstens 10 woningen uit dezelfde straat of gemeente op zich neemt.

Wie ingrijpende energetische renovaties doorvoert kan gedurende 5 jaar een korting krijgen op zijn onroerende voorheffing: een korting van 50% wanneer het E-peil ten hoogste E90 bedraagt en een korting van 100% wanneer het E-peil ten hoogste E60 bedraagt. Men spreekt van een ingrijpende energetische renovatie wanneer de technische installaties volledig vervangen worden en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil (na)geïsoleerd worden.

De Vlaamse Overheid heeft ook aan de financiering gedacht en lanceerde daartoe de energielening. Eigenaars, huurders of verhuurders kunnen daarmee tot maximaal 10,000 euro lenen aan een interest die maximaal 2% bedraagt. De terugbetaling van het geleende bedrag moet over 5 jaar plaatsvinden. 

Last but not least: als je de woning verwierf via schenking en binnen de vijf jaar vanaf de datum van de akte van schenking energetische renovatiewerken voor een bedrag van minstens 10,000 euro exclusief btw laat uitvoeren, dan kan je genieten van een terugstorting van een deel van de schenkbelasting.