Atradius, gespecialiseerd in kredietverzekering, credit management en incasso, nam de Belgische bouwsector onder de loep. Uit hun market monitor voor de bouwsector blijkt dat de bouw het in landen als België en Frankrijk een stuk minder goed doet dan in de Angelsaksische landen. Vermoed wordt dat het VK en de VS, die als eerste het zwaarst getroffen werden door de economische crisis, al verder uit het dal gekropen zijn.

Belgische pijnpunten

Wanneer de specifieke problemen in de Belgische bouwsector voor 2013 geanalyseerd worden dan springen volgende elementen in het oog:

  • De vraag is zwak en banken werden kieskeuriger bij het toekennen van leningen; de onzekerheid over de woonbonus speelt de investering in vastgoed parten. Daarnaast weegt de voortdurende verstrenging van energienormen ook op de vastgoedbudgetten.
  • De grond-, weg- en waterbouwsector had te lijden onder de toenemende problemen van lokale overheden om hun begroting in evenwicht te houden.
  • Het wegvallen van bepaalde premies was dan weer nadelig voor de renovatiesector. Woning- en utiliteitsbouw konden nog stand houden.
  • het aantal faillissementen is ook in 2013 weer sterk gestegen (+19% t.o.v. 2012) en veel sterker dan in andere sectoren; vooral bedrijven die infrastructuurwerken uitvoeren en onderaannemers deelden in de klappen.
  • 30% van de bouwbedrijven zag het betalingsgedrag van hun klanten verslechteren in 2013 maar de trend stabiliseerde naar het jaareinde toe.
  • bouwbedrijven worden geconfronteerd met oneerlijke concurrentie door buitenlandse onderaannemers.
 

Het volledige rapport van Atradius -met naast informatie over België ook informatie over Frankrijk, Duitsland, Nederland, VK, VS, Mexico en Turkije, kan u hier raadplegen.