Je hebt waarschijnlijk al gehoord van het K-peil en het E-peil maar vanaf 2018 zullen bouwers rekening moeten houden met het S-peil. Het S-peil is een kengetal dat de energieprestatie van de bouwschil van de woning weergeeft. Voor bouwaanvragen ingediend vanaf januari 2018 mag het S-peil maximaal 31 bedragen. Wie die grens overschrijdt zou volgens specialisten een boete kunnen oplopen van 3,000 tot 6,000 EUR.

Waarom een S-peil?

Via almaar strenger wordende EPB-eisen wil de Vlaamse overheid komen tot een situatie waarin elke nieuwbouw vanaf 2021 energie-neutraal is. Een eerste stap in het bereiken van die energieneutraliteit is het beperken van de hoeveelheid energie die we nodig hebben om onze woning te verwarmen en/of te koelen. Daarom is het van groot belang dat de gebouwschil goed geïsoleerd en luchtdicht is. Het S-peil of de schilpeil wordt daarom vanaf 2018 ingevoerd als allesomvattende indicator die alle kwaliteiten van de gebouwschil evalueert: de isolatiekwaliteit, de luchtdichtheid, zonnewinsten, de vormefficiëntie, ventilatieverliezen,…

S-peil vervangt het K-peil en de Netto Energie Behoefte

Wordt er met het S-peil dan nu pas ingezet op de kwaliteit van de bouwschil? Absoluut niet! Tot op vandaag werd de kwaliteit van de bouwschil verder opgedreven door strengere eisen op te leggen aan het K-peil (momenteel maximum 40) en de Netto Energie Behoefte (kortweg NEB en momenteel maximaal 70kWh/m²). Het meten van de kwaliteit van de bouwschil aan de hand van het K-peil en de NEB vertoonden echter een aantal gebreken: het K-peil houdt geen rekening met de oriëntatie van de woning en evenmin met de luchtdichtheid, ventilatiesystemen kunnen een grote impact hebben op de berekening van de NEB,… Daarom vervangt het S-peil vanaf 1 januari 2018 het K-peil en de NEB.

Zorgt het S-peil voor extra kosten?

Vakorganisaties trokken de voorbije weken aan de alarmbel: ze vinden de invoering van het S-peil an sich een verbetering maar waarschuwen dat de maximale waarde van 31 veel te streng is. Voor een rijwoning of een appartement zou de impact beperkt blijven maar in het geval van een open of halfopen bebouwing zou de bouwkost -in vergelijking met de bouwkost op basis van de actuele K-peil en NEB eisen- met 2,000 tot 5,000 EUR toenemen.