De kaart met overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen omvat 2 soorten gebieden:

  • De mogelijke overstromingsgevoelige gebieden die enkel in uitzonderlijke omstandigheden overstromen.
  • De effectief overstromingsgevoelige gebieden die omschreven worden als gebieden die recent nog onder water liepen of waarvoor modellen aangeven dat er om de 100 jaar of frequenter overstromingen voorkomen.

Uit de omschrijving van beide soorten gebieden is het duidelijk dat hun afbakening geregeld aangepast moet worden aan nieuwe gegevens die beschikbaar komen met betrekking tot overstromingen.

Aan de hand van informatie over de overstromingen in de periode 2014-2016 en op basis van recente aangepaste modellen werden recentelijk vooral de effectief overstromingsgevoelige gebieden aangepast. De aanpassing aan de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden is veel minder groot.

Impact voor bouwsector en vastgoedsector

De gewijzigde kaart van overstromingsgevoelige gebieden is om verschillende redenen van belang voor de bouwsector en de vastgoedsector.

Eerst en vooral is er een directe impact op de watertoets. De watertoets is een onderzoek naar de mogelijke schadelijke effecten die bijvoorbeeld de bouw van een woning kan veroorzaken op het watersysteem. Wil je bouwen in een effectief overstromingsgevoelig gebied dan zal je moeten aangeven hoe je schade als gevolg van overstromingen zal beperken en welke maatregelen je zal nemen om de ruimte voor water te behouden. Aan de hand van de uitkomst van de watertoets kan een vergunnende overheid bepaalde maatregelen opleggen aan je bouwproject of als er geen remedie mogelijk is, kan ze de vergunning weigeren.

Daarnaast moeten eigenaars en verhuurders (of hun tussenpersonen) van een onroerend goed dat in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied of in een effectief overstromingsgevoelig gebied ligt, potentiële huurders of kopers hierover informeren, dat is de zogenaamde informatieplicht.

De nieuwe kaart treedt in werking vanaf 1 juli 2017 maar is nu al te raadplegen op waterinfo.be door de kaartlaag “overstromingsgevoelige gebieden 2017” aan te vinken. Vanaf 1 juli 2017 toont de “afdruk watertoets” automatisch de nieuwe kaart.