Als je de verkopers van apparaten of toekomstvisies moet geloven dan is de toekomstige woning een slimme woning, liefst ingebed in de Internet of Things (IoT). De buzz words veranderen zo nu en dan maar eigenlijk zijn al die ontwikkelingen erop gericht om ons leefcomfort te verhogen door via sensoren bepaalde situaties te monitoren of detecteren om vervolgens waar nodig bij te sturen.

Als je nieuw bouwt dan kan je natuurlijk allemaal slimme toestellen kopen (lichtschakelaars met aanwezigheidsdetectie,…) maar ook door het toevoegen van geconnecteerde sensoren aan oorspronkelijk “domme” apparaten kan je een woning slimmer maken. De eerste benadering doet het budget vaak de pan uitswingen en in bijna alle gevallen blijft het koppelen van verschillende apparaten een werkje met hoog technisch gehalte.

Onderzoekers van de Carnegie Mellon Universiteit in Pittsburgh hebben een systeem bedacht waarmee je een volledige kamer “in de gaten” kan houden en op basis daarvan acties kan ondernemen. Ze ontwikkelden een miniatuur “meetstation” dat je eenvoudig in het stopcontact plugt. Dat meetstation heeft allerhande sensoren aan boord: accelerometers (voor beweging), microfoons, warmtesensoren, lichtsensoren,… Door al de inputs van die sensoren te combineren krijg je zogenaamde synthetische sensoren die detecteren of de kraan open staat of drupt, of bepaalde kookplaten van het fornuis nog aan staan, hoeveel keren de koffiemachine aangezet werd,… De output van die zogenaamde synthetische sensoren wordt doorgestuurd naar de cloud en kan dan door andere toepassingen gebruikt worden.

Om privacy redenen werd het miniatuurmeetstation niet uitgerust met een optische camera en worden geen ruwe data doorgestuurd naar de cloud. Zoals je in onderstaand filmpje kan zien werkt de synthetische sensor bijzonder goed in zijn testomgeving maar de onderzoekers stippen aan dat er nog extra onderzoek nodig is om het systeem robuust te maken tegen wijzigingen in de omgeving. Je wilt uiteraard dat de koffiemachine nog herkend wordt, ook al verplaats je hem van het aanrecht naar de keukentafel. Een mogelijke optie zou een korte hertraining zijn van het systeem in de finale omgeving.