Wie aan zijn hoofdverblijfplaats werken laat uitvoeren om energie te besparen kan in Vlaanderen een beroep doen op de energielening. Dankzij een energielening kunnen eigenaars of huurders het plaatsen van isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen,… financieren aan een interessant tarief van 2% (of 0% voor de sociale doelgroepen).

Aanpassing van energielening

De Vlaamse regering besliste op 19 mei 2017 om de energielening in verschillende fasen aan te passen.

In een eerste fase worden volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, ...) en coöperatieve vennootschappen zullen ook een energielening kunnen afsluiten en wel aan een tarief van 1%
  • de looptijd van de energielening wordt opgetrokken van 5 naar 8 jaar. Voor sociale doelgroepen en vzw’s wordt de looptijd zelfs verhoogd tot 10 jaar.
  • Het maximumbedrag van de energielening stijgt van 10,000 naar 15,000 euro.
  • De sociale doelgroep wordt uitgebreid. Voortaan zullen huishoudens met een belastbaar inkomen tot 30,060 euro in aanmerking komen voor een 0%-lening. Dat zal ook gelden voor wie het sociaal tarief voor gas en elektriciteit geniet.

Vanaf 2019 kunnen enkel nog verenigingen en de sociale doelgroepen aanspraak maken op energieleningen. Wie vanaf dan aanpassingen doorvoert om energie te besparen zal dus voor een lening bij de bank langs moeten. Vanaf 2020 is de energielening ook niet langer beschikbaar voor verenigingen.

Met deze hervorming wil de Vlaamse overheid iedereen aanzetten tot actie: je zal tijdelijk meer kunnen lenen, de afbetaling per maand zal dalen maar je moet best wel nu handelen. Na 2019 wil de Vlaamse overheid enkel de sociale doelgroep nog financieel ondersteunen én zich toespitsen op haar kerntaak m.b.t. het energiebeleid namelijk iedereen informeren en ontzorgen.

Heroriëntatie Energiehuizen

De aanvraag van een energielening loopt via het Energiehuis dat voor jouw gemeente de energieleningen toekent. Aangezien vanaf 2019 de 2%-leningen voor particulieren –dat zijn dus alle particulieren behalve de sociale doelgroep- volledig wegvallen, schat de Vlaamse overheid dat het aantal verstrekte leningen met 73% zal afnemen in 2019.

De Vlaamse overheid heeft dan ook het takenpakket van de Energiehuizen uitgebreid om hun economische leefbaarheid te garanderen. De Energiehuizen zullen voor alle bewoners een uniek aanspreekpunt voor hun vragen rond energie blijven. Daarnaast mogen ze ook nog betalende dienstverlening aanbieden (verstrekken doorgedreven renovatieadvies, initiëren/organiseren/ondersteunen groepsaankopen,…).