Wat is Bativox?

Bativox heeft tot doel om de bouwprofessional (architect, studiebureau, opdrachtgever, algemene aannemer, installateur...) op een efficiënte manier te informeren over bouwproducten en -technieken. Het betreft hier zowel productinformatie, gevalstudies, bedrijfsnieuws als evenementen georganiseerd door de bouwproducent.

Om zijn doelstellingen te realiseren ontwikkelde Bativox een communicatieplatform met de volgende onderdelen:


De verschillende onderdelen van Bativox zijn voorzien van uitgebreide interactiemogelijkheden (contactformulier, sociale mediakanalen zoals Twitter, facebook, LinkedIn...) die de bouwprofessional de mogelijkheid geven om eenvoudig te interageren met de bouwproducent.