Vanaf begin oktober 2017 moeten de werknemers die vallen onder het PC 149.010, elektriciens: installatie en distributie aangegeven worden onder het paritair comité “Elektricien – 149”. Voor deze datum was dit nog “Andere – XXX”.

Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Het gaat om een werknemer die in dienst treedt bij een werkgever uit het PC 149.010 na 30 september 2017.  
    Deze werknemer moet in Dimona aangegeven worden onder het PC “149”
  • Het gaat om een werknemer die al in dienst is op 1 oktober 2017 bij een werkgever uit het PC 149.010.
    De RSZ past de Dimona’s die nog met “XXX” vermeld worden aan. Dit doet de RSZ door als einddatum 30 september 2017 in te geven. Vervolgens geeft de RSZ de nieuwe Dimona-periode aan met als begindatum 1 oktober 2017. De RSZ zal deze operatie uitvoeren in november 2017. Deze operatie zal nooit een laattijdige aangifte opleveren.
    Klanten van Acerta moet u zich hier niets van aantrekken.

Acerta gaat zelf, voor de RSZ deze operatie uitvoert, voor al de klanten waarvoor wij op dat moment de Dimona’s uitvoeren, de huidige Dimona’s annuleren (voor werknemers die nog op 01/10/2017 in dienst zijn) en nieuwe Dimona’s doen met de begindatum van de oorspronkelijke Dimona-periode (deze kan dus voor 01/10/2017 liggen).

Werkgevers die de Dimona-aangifte zelf uitvoeren, mogen wachten tot de RSZ de aanpassing heeft voltooid in november. Wensen zij dit eerder te doen, dan kan dat op dezelfde manier als de RSZ dit zal doen (huidige Dimona afsluiten op 30/09/2017 en nieuwe Dimona IN met PC 149 vanaf 01/10/2017 of zoals Acerta (huidige Dimona’s annuleren en nieuwe Dimona’s IN met PC 149 met de begindatum van de geannuleerde Dimona-periode).

Opgelet: de RSZ baseert zich op de gegevens van de DmfA-aangifte met PC 149.010 van het derde kwartaal 2017. Als deze gegevens niet correct zijn (bijvoorbeeld doordat een werknemer niet werd aangegeven of met een foutief PC), dan kan de RSZ deze wijziging niet doorvoeren. Het is dus van belang dat de DmfA-aangifte voor het derde kwartaal correct is gebeurd.

Het type werknemer blijft ongewijzigd “Andere – OTH”.

Deze aanpassing is technisch, er moeten geen nieuwe contracten met de werknemers opgesteld worden.