Isoleren voor een betere toekomst: de ESG strategie van URSA

web david marcu 78A265wPiO4 unsplash
web long term strategy
web iStock 1032922614

Omdat we bij URSA een positieve impact op de wereld nastreven, stelden we een ESG (Environmental, Social, Governance) strategie op. Onder het motto "URSA is méér dan een producent van minerale wol", willen we bewust ons steentje bijdragen aan een betere wereld. In dat kader lanceerde URSA halverwege 2021 ook het programma "URSA cares" met een bijzondere aandacht voor natuur, omgeving en de medewerkers van URSA zelf.

Milieudoelstellingen

Het is ons doel om binnen onze industrie het voortouw te nemen bij de uitbreiding van energie-efficiëntie, door de koolstofuitstoot en het afval te verminderen. En tegelijkertijd willen we het behoud van hulpbronnen stimuleren met het oog op een circulaire economie.

Concreet stelden we onszelf volgende doelen:

 • 30 % minder CO2-emissie-intensiteit tegen 2030 (toepassingsgebied 1 en 2).
 • Meer gebruik van gerecyclede en teruggewonnen materialen tegen 2030:
  • gebruik van 80 % gerecycled en hergebruikt glas bij de productie van minerale wol,
  • gebruik van 50 % extern gerecycled polystyreen bij de productie van XPS.
 • Upcycling van productieafval tegen 2030:
  • upcycling van 75 % van het productieafval van minerale wol,
  • upcycling van meer dan 92 % van het productieafval van XPS.

Een eerste concreet resultaat: optimalisatie van verpakkingen

In het kader van onze milieudoelstellingen werkten we aan een project om onze verpakkingen te optimaliseren. Hierin zijn we geslaagd, waardoor bij een aantal producten de verpakkingseenheden veranderen.

Door onze verpakking aan te passen, kunnen we meer producten comprimeren per multipack. Dit betekent: minder folie, meer vierkante meters per pallet, minder transport én een optimalisatie van de opslag.

Hou rekening met wijzigingen in de verpakking van volgende producten: WALLTEC, WALLTEC BLACK, WALLTEC REFLEX, URSAPAN, URSAPAN BLACK. Deze wijzigingen werden doorgevoerd in onze actuele prijslijst en op onze huidige technische fiches.

Sociale doelstellingen

Het is ons doel om bij te dragen aan de uitbouw van energie-efficiënte en gezonde huisvesting, gezond werk, tevreden medewerkers en diversiteit in de praktijk en tegelijkertijd het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

Concreet stelden we onszelf volgende doelen:

 • 0 arbeidsongevallen,
 • 40 % minder ongevallen met arbeidsverlet tegen 2025,
 • 25 % vrouwelijke managers op groepsniveau tegen 2025,
 • 10 % meer jaarlijkse opleidingsuren per medewerker tegen 2025.

Bestuurlijke doelstellingen

De corporate governance van URSA is gestoeld op duidelijke organisatiestructuren, processen en verantwoordelijkheden. We willen een eerlijke en betrouwbare partner voor klanten, zakenpartners en medewerkers zijn.

Concreet stelden we onszelf volgende doelen:

 • nultolerantie op het vlak van fraude, omkoping en concurrentievervalsende activiteiten,
 • we streven naar een toonaangevende klantervaring,
 • een bijgewerkte klokkenluidersregeling,
 • onafhankelijke ESG-audits bij leveranciers vanaf 2022.

Voor meer informatie over onze ESG strategie kan je terecht op onze website.

Ontvang je graag de nieuwste isolatiegids van URSA met daarin de wijzigingen t.g.v. de aangepaste verpakkingen, vul dan bijgevoegd formulier in.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email