Nieuwe brandwetgeving zorgt voor veiligere gevels

URSA
URSA

Vanaf 1 juli 2022 worden de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing verscherpt. Die basisnormen zijn van toepassing op nieuw op te richten gebouwen en de uitbreiding van bestaande gebouwen (beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding).

In de vorige versie van de brandregelgeving werd er m.b.t. gevels gekeken naar:

  • de brandvoortplanting via het oppervlak van de gevelbekleding en
  • de brandvoortplanting tussen 2 compartimenten (bv. tussen twee aan elkaar grenzende bouwlagen).

De brandvoortplanting via het volledige gevelsysteem (bv. via de isolatie achter het geveloppervlak of via de luchtspouw achter de gevelbekleding) kwam echter niet aan bod en daar komt nu dus verandering in.

Nieuwe eisen voor wezenlijke gevelonderdelen

Om brandvoortplanting via het gevelsysteem te vermijden komen er vanaf 1 juli 2022 eisen m.b.t. de zogenaamde wezenlijke gevelonderdelen zoals bijvoorbeeld de isolatie. Een gevelonderdeel wordt als wezenlijk beschouwd als de massa per oppervlakte-eenheid groter of gelijk is aan 1 kg/m² of als de dikte groter of gelijk is aan 1 mm. De eisen maken gebruik van de Europese brandreactieclassificatie.

Hier volgen de nieuwe eisen voor wezenlijke gevelonderdelen (met uitzondering van de stijlen) volgens gebouwhoogte:

  • lage gebouwen (d.w.z. gebouwen met een hoogte lager dan 10 meter): minstens brandreactieklasse E.
  • middelhoge gebouwen, (d.w.z. gebouwen met een hoogte groter of gelijk aan 10 meter en kleiner of gelijk aan 25 meter): onbrandbaar, dus minimaal brandreactieklasse A2-s3,d0.
  • hoge gebouwen (d.w.z. gebouwen met een hoogte groter dan 25 meter): onbrandbaar, dus minimaal brandreactieklasse A2-s3,d0.

Bemerk dat de regelgeving toelaat om voor middelhoge of hoge gebouwen gebruik te maken van wezenlijke gevelonderdelen die wel brandbaar zijn op voorwaarde dat die onderdelen volledige ingepakt worden met materiaal met een hoog brandwerend vermogen of een hoge brandweerstand. Zo'n werkwijze vergt meer stappen in het bouwproces, is moeilijker en duurt langer. De efficiëntste oplossing bestaat er dan ook in om te werken met wezenlijke gevelonderdelen die onbrandbaar zijn.

Voor de isolatie van de spouw zijn de vormvaste minerale wolplaten URSA WALLTEC BLACK of URSA PAN BLACK met brandreactieklasse A1 (=onbrandbaar) dan ook efficiënte oplossingen qua plaatsing die aan de nieuwe eisen voldoen. Met deze isolatie-oplossingen vermijd je vlamverspreiding of brandende druppels, de ontwikkeling van giftige gassen en rookvorming wordt nagenoeg volledig geëlimineerd.

Wil je graag meer informatie ontvangen omtrent URSA WALLTEC BLACK of URSA PAN BLACK? Vul het formulier in en je ontvangt per kerende de technische fiche digitaal toegestuurd.

­

Informatie aanvraag

Laat dit veld leeg:

Quick links

Telefoon Email